Zoek op

SPECIE

1) Baar 2) Bestanddeel van het lichaam 3) Bik 4) Bindmiddel 5) Bouwmateriaal 6) Cash 7) Cement 8) Contant geld 9) Gemunt geld 10) Grondstof 11) Gruis 12) Kalk met zand 13) Klinkende munt 14) Kopergeld 15) Macadam 16) Massa 17) Mengsel van cement en zand 18) Mengsel van kalk, water en zand 19) Mengsel waaruit iets gegoten of geperst wordt 20) Metsel...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SPECIE/1

specie

1 Algemene aanduiding voor met water vermengd materiaal dat bij bagger-, boor- of graafwerkzaamheden vrijkomt (syn. slurrie - slurry pp). 2 Mortel vermengd met water. ? baggerspecie, boorspecie, tunnelspecie.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Specie

Een specie is een gemengde stof waarmee gemetseld of gepleisterd wordt. Het is een mengsel van een mortel en water. De mortel kan van verschillende steenachtige producten zijn (bijvoorbeeld kalk ...
Gevonden op http://klus-info.nl/specie

Specie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), soort (in [tegenstelling] van geslacht); klinkend geld, kontanten; een raar - (soort of slag) van mens.
~BOEKJE, (B. -N), o. (-s), boekje waarin de waarden van onderscheidene munten staan opgegeven.
~BRIEFJE, (B. -N), o. (-s), nota eener uitbetaalde som; † bordereau.
~HANDEL, m. [geen m...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

specie

muntgeld
Jaar van herkomst: 1621 (De Jonge IV, 252 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Specie

Let op: Spelling van 1858 species, Lat, soort, in tegenoverstelling van genus; eene hoofdregel der rekenkunst; geld- of muntsoort; ook pasmunt, klein geld. Speciëus, spécieux, Fr., schoonschijnend, schijnbaar, misleidend. Specificatie, stukswijze opgaaf, naauwkeurige optelling. Specificere...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

specie

(specie, baggerspecie) mengels van water en bagger, zand, klei en dergelijke, dat door een emmermolen of zuiger verwerkt wordt
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sma

specie

Een verzamelnaam van mengsels die gebruikt worden voor metselwerk, pleisterwerk en beton. Het bindmiddel is kalk, cement of gips. Metselspecie is een zeer belangrijk component bij de woningbouw. Daarom moet er veel aandacht uitgaan naar de sterkte- en duurzaamheidseigenschappen van dit onderdeel. Deze eigenschappen worden onder andere beïnvloed d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Specie

materiaal dat vrijkomt bij baggeren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10643

specie

Syn.: baggerspecie ; gebaggerde grond;onderhoudsbagger Def.: door uitgraven of baggeren verkregen grond
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

specie

opgebaggerd materiaal
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

specie

gietmengsel; muntgeld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/specie

specie

opgebaggerd materiaal
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold

specie

gemengde of aangemaakte stof voor metselen of pleisteren vb: een metselaar doet specie tussen de opgestapelde stenen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=specie

specie

, klinkende munt, geld.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encys.htm

specie

mengsel van zand, water en cement om in de bouw te gebruiken, bijvoorbeeld bij metselen.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.