Zoek op

Spijtoptantenregeling 

Over het algemeen doen bij een collectieve regeling alle werknemers mee die voldoen aan de toetredingseisen (verplichte deelname). In sommige gevallen, met name bij aanvullende regelingen, waarbij de kosten volledig komen voor rekening van de deelnemer kan er sprake zijn van vrijwillige deelname (facultatieve toetreding). Bij toetreding mag een ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709
Geen exacte overeenkomst gevonden.