standaardfout (3x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

standaardfout

standaardfout zelfst.naamw. [wiskunde] [statistiek] standaardafwijking, maat voor de betrouwbaarheid van een verkregen (gemiddelde) waarde Bron: Wikiwoordenboek - standaardfout. SpellingCorrect gespeld: 'standaardfout' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/standaardfout

Standaardfout

Synoniem: standard error (Eng) , SE (Eng)
Standaardafwijking van een steekproefgrootheid of schatter. Kleiner naarmate de steekproef groter is.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Standaardfout

De standaardfout is in de statistiek de benaming voor de standaardafwijking van het steekproefgemiddelde. De term is afkomstig uit de foutenleer om de nauwkeurigheid aan te geven van een berekend gemiddelde. De standaardfout is in principe kleiner naarmate de steekproef groter is. De standaardafwijking in het steekproefgemiddelde is recht evenredi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardfout
Geen exacte overeenkomst gevonden.