Zoek op

statistiek

Tak van wiskunde die zich bezighoudt met de bewerking van grote aantallen numerieke gegevens, om daaruit iets te kunnen concluderen omtrent de processen die aan deze gegevens ten grondslag liggen. Statistische begrippen zijn, onder meer, gemiddelde , standaarddeviatie en normaalverdeling .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/statistiek

statistiek

de statistiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [statɪsˈtik] 1) wetenschap van het verzamelen, vergelijken en interpreteren van heel veel gegevens Voorbeeld:   `een tentamen statistiek` 2) document waarin onderzoeksgegevens schematisch zijn weergegeve...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/statistiek

STATISTIEK

1) Becijferingsmethode 2) Bètawetenschap 3) Deel van de wiskunde 4) Grafische voorstelling 5) In cijfers verwerkt inzicht in maatschappelijke verschijnselen 6) Leer om door cijfers inzicht te krijgen in massale verschijnselen 7) Leer van de cijfergroepering 8) Methode om door cijfers inzicht te krijgen 9) Schematische weergave van gegevens 10) Sch...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STATISTIEK/1

Statistiek

Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens. Het is een onderdeel van de wiskunde. Statistici trachten informatie over een populatie (al dan niet abstract) te krijgen uit de waarneming van een (meestal) beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef (in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek

statistiek

• [wetenschap] de wetenschap van het verzamelen en vergelijken van verschijnselen en van de weergave hiervan in tabellen of grafische voorstellingen. •een stuk waarin feiten of gegevens van statistische aard zijn vervat.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/statistiek

statistiek

de wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken en interpreteren van kwalitatieve gegevens Nadere omschrijving Bij de keuring en controle van beton worden de resultaten van proefstukken statistisch beoordeeld volgens in de voorschriften vastgelegde methoden en criteria. De keuring op druksterkte in NEN-EN 206-1 is gebaseerd op...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Statistiek

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Statistiek``] De wetenschap, die de staatskrachten van allerlei aard onderzoekt en het resultaat daarvan in cijfers brengt. Dat de S. voor den militair een bijzonder groot gewigt heeft spreekt van zelve; de hoofdonderwerpen, waarmede zij zich uit een militair oogpunt moet bezig houden, zijn: bevolking; ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

Statistiek

Let op: Spelling van 1858 statistica, Lat., de statenkunde, statenbeschrijving, staathuishoudkunde; eene wetenschap, die de gesteldheid der staten leert kennen. Statistisch, staat-huishoudkundig. Statistische voorwerpen zijn voornamelijk: bevolking, regeringsvorm, krijgsmagt, godsdienst, 's lands inkoms...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

statistiek

Tak van de wiskunde die zich bezighoudt met verzamelingen kwantitatieve gegevens.
Categorie: Vakgebieden > wiskunde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Statistiek

Wetenschap betreffende het verzamelen, samenvatten, analyseren, interpreteren en presenteren van numerieke data om inzicht te krijgen in (natuurlijke) fenomenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

statistiek

methode om door middel van cijfers inzicht in verschijnselen te krijgen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/statistiek

statistiek

overzicht van gegevens, die je daardoor kunt vergelijken vb: hij houdt zich bezig met de statistiek van de geboortecijfers
de wetenschap die zich bezighoudt met het maken en verklaren van statistische overzichten vb: studenten volgen allemaal de colleges statistiek
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=statistiek

Statistiek

Deze term wordt gebruikt voor zowel een onderdeel van de wiskunde als voor statistische bewerkingen: verzamelen, rangschikken, bewerken, analyseren en weergeven in leesbare vorm.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Statistiek

[Wiskunde] Statistiek is de wetenschap die zich bezighoud met het verzamelen, voorstellen, beschrijven en interpreteren van gegevens. Op basis van deze informatie kunnen er beslissingen worden genomen en voorspellingen worden gemaakt
Gevonden op https://quizlet.com/93671022/wiskunde-statistiek-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.