Zoek op

ster

de ster zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [stɛr] Verbuigingen:   ster|ren (meerv.) 1) hemellichaam dat van de aarde gezien heel klein is en licht geeft de sterren van de hemel...  (prachtig...) `de sterren van de hemel zingen` 2) schematische af...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ster

ster

•een hemellichaam, een gasbol die licht uitzendt door kernfusie. •een beroemdheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ster

ster

Hemellichaam dat warmte en licht uitstraalt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_astron.htm

Ster

Kaars (candlestick) met klein lichaam en kleine schaduwen. Ook wel doji of star genaamd. ( > beleggen > analyse > technisch > candlesticks)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/ster.htm

ster

Een bal van hoofdzakelijk waterstof en helium gas die door zijn eigen zwaartekracht bijelkaar gehouden wordt en die zwaar genoeg is dat de druk en temperatuur in zijn kern hoog genoeg oplopen om kernfusie op gang te brengen en te houden. De energie die bij deze kernfusie vrijkomt voorkomt dat de ster onder zijn eigen zwaartekracht ineenstort en kom...
Gevonden op http://www.apod.nl/glossary_nl.html

ster

Grote gasbol die door kernfusie of door inkrimping straling uitzendt. De bekendste ster is de zon. Sterren variëren in massa tussen 0.085 tot ~100 maal de massa van de zon (=1.9891 x 1030 kg). De afmetingen van sterren variëren tussen ~10 km (bij neutronensterren) tot meer dan 1000 maal de diameter van de zon (1.392 x 106 km). Zie sterren (in enc...
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Ster

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Star, v. (-rem), hemellichaam, -bol; bles (op het voorhoofd der paarden); ordeteeken; [figuurlijk] hij heeft het voor zijne -, hij is dronken; - van Indië, britsch-indische ridderorde.
~BLIND, [bijvoegelijk naamwoord] stekeblind.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

ster

Een ster is een hemellichaam dat zelf licht uitstraalt. De energiebron van sterren bestaat uit kernfusieprocessen in de sterkern waarbij waterstof wordt omgezet in helium.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

STER

De STER (Stichting Ether Reclame) verkoopt reclamezendtijd op Nederland 1, 2 en 3 aan bedrijven die op de radio of televisie willen adverteren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Ster

Met een ster wordt bij een hotel het aantal sterren bedoeldt waarop het hotel beoordeeld is. Bij de beoordeling wordt gelet op de aanwezige faciliteiten en het eten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10786

Ster

Een zeer massief, compact en bolvormig lichaam in het heelal dat als gevolg van inwendige thermonucleaire reacties licht en andersoortige elektromagnetische straling uitzendt. Zelfs de sterren die in ons Melkwegstelsel het dichtst bij de zon staan, zijn zó ver verwijderd dat ze aan de hemel slechts als puntvormige lichtbronnen zichtbaar zij...
Gevonden op http://www.astronova.nl/s.html

ster

[Aardrijkskunde] Gloeiend hete gasbol die door kernreacties enorme hoeveelheden energie produceert en uitstraalt.
Gevonden op https://quizlet.com/66800801/aardrijkskunde-flash-cards/

STER

Stichting Ether Reclame, opgericht in 1967 om reclame inkomsten te verwerven voor de publieke omroep .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2431

ster

Staat in het algemeen voor licht (de Morgenster) en in het bijzonder voor geboorte (het levenslicht zien). De Davidsster stamt uit de oudste joodse geschiedenis, is zespuntig en bestaat uit twee gelijkzijdige driehoeken, met punten recht omhoog en omlaag. In de Tweede Wereldoorlog kreeg hij juist een betekenis van zwarte duisternis: joden moesten ...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=4760

ster

Een van de biljoenen hemellichamen die, ten gevolge van kernreacties in hun binnenste, licht en andere soorten straling uitzenden. De zon is een tamelijk gemiddelde ster, zowel wat afmetingen en massa als wat temperatuur betreft. Tijdens de evolutie van een ster worden in zijn binnenste de chemische elementen zwaarder dan helium gevormd; die worde...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6795

ster

Een ster is over het algemeen een gloeiend, gasvormig hemellichaam, dat in zijn eigen energieproductie voorziet. Helemaal correct is dit niet, omdat de overgang van lichte sterren naar zware gasplaneten geleidelijk is en dus niet scherp Over het algemeen wordt een gasbol die zwaar genoeg is om waterstoffusie in zijn kern te hebben als...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Ster

[status] - Met een ster wordt een beroemdheid bedoeld die een bepaalde grote status heeft gekregen, die verder gaat dan alleen bekendheid. Het begrip is afkomstig uit de wereld van het toneel en het variété. Daar werd op de deur van een speler die op het toneel uitblonk ("een nieuwe ster straalt op het toneel, zoals er ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(status)

STER

[omroep] - De STER, afkorting van Stichting Ether Reclame, verzorgt in Nederland reclame bij de NPO. Met de inkomsten wordt een deel van de kosten van de publieke omroepen betaald. Op de televisie was tot 2004 altijd tussen de reclamespots een komisch filmpje van Loeki de Leeuw te zien. Bij de Duitse zender ZDF kennen ze ie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/STER_(omroep)

Ster

[hemellichaam] - Een ster is een bolvormig hemellichaam, bestaande uit lichtgevend plasma. In sterren is de druk en temperatuur van de inwendige gasconcentratie zo hoog dat er kernfusiereacties plaatsvinden. Daarbij worden enorme hoeveelheden energie geproduceerd die door de ster worden uitgezonden in verschillende golfleng...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(hemellichaam)

Ster

[onderscheiding of ridderorde] - Een ster is een op de borst of op de schouder gedragen insigne van een ridderorde. De ster kan verschillende vormen hebben en is dus beslist niet altijd stervormig. Soms worden ook de ovale, vierkant of zeer onregelmatig gevormde, insignes "sterren" genoemd, het is juister om dan van een pla...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(onderscheiding_of_ridderorde)

Ster

[symbool] - Sterren als vaststaand element aan de hemel vormen in verschillende tradities een symbool. Al eeuwen lang wordt gespeculeerd over hun betekenis, oorsprong en de voorspellende eigenschappen. Sterren gelden als symbool voor de kosmische orde, vanwege hun waargenomen baan om de poolster. Zo hebben zij naast de bete...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(symbool)

ster

hemellichaam (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ster1

ster

hemellichaam dat licht geeft vb: toen het donker was, zagen we de maan en de sterren
het staat in de sterren [het is voorspeld]
sterretjes zien [duizelig zijn]
de sterren van de hemel zingen [heel mooi zingen]
zijn ster is verbleekt [zijn succes is minder groot geworden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ster

ster

beroemdheid - Jaar van herkomst: 1763 (WNT )
hemellichaam - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

ster

(boegsster, ster) elk der ter decoratie aangebrachte sterren ter weerszijden van de steven net onder het bovenboord van het vaartuig. Over het algemeen gewoon 'ster' genoemd. Deze versiering wordt bijna uitsluitend aangetroffen op schepen van het type Luxe-motor, motorscheepje, motorbeurtschip en op sleepboten met een scherpe steven. Het is ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=blo
Geen exacte overeenkomst gevonden.