Zoek op

sterfhuisconstructie

markten en prijzen, groei en conjunctuur - splitsing van een onderneming in winst- en verliesgevende delen; vorm van herstructurering waarbij de relat…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcospr.html#3501

sterfhuisconstructie

Eng: hive-off of a reverted kind [fusie- en overnamerecht] splitsing van een onderneming in winst- en verliesgevende delen; vorm van herstructurering w…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=sterfhuisconstructie

sterfhuisconstructie

Fr: technique de la coquille vide [fusie- en overnamerecht] verzamelnaam voor verscheidene technieken die als kenmerk hebben dat binnen een groep, die …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBesic.html#4935

sterfhuisconstructie

de sterfhuisconstructie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['stɛrfhœyskɔnstrʏksi] Verbuigingen:   sterfhuisconstructie|s (meerv.) afsplitsing van de winstgevende onderdelen van een bedrijf dat dreigt failliet te gaan economie ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sterfhuisconstructie

Sterfhuisconstructie

Splitsing van een onderneming in verliesgevende en winstmakende onderdelen waarbij men de verliesgevende delen meestal failliet laat gaan ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/sterfhuisconstru

Sterfhuisconstructie

Constructie waarbij de relatief nog gezonde en levensvatbare onderdelen van een in problemen geraakt bedrijf worden afgesplitst van de bedrijfsonderdelen die niet meer te redden zijn. Laatstgenoemde onderdelen blijven achter in de oorspronkelijke onderneming (het sterfhuis). De winstgevende activiteiten worden ondergebracht bij een nieuwe moedermaa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Sterfhuisconstructie

Juridische splitsing van een onderneming in een winstgevend deel en een verliesgevend deel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Sterfhuisconstructie

Juridische splitsing van een onderneming in een winstgevend deel en een verliesgevend deel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Sterfhuisconstructie

splitsing van een onderneming in winstgevende en verlieslatende delen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Sterfhuisconstructie

Bij een sterfhuisconstructie worden levensvatbare onderdelen van een onderneming overgeheveld naar een andere onderneming, zodat ze kunnen blijven voortbestaan. De niet levensvatbare onderdelen blijven achter in een bedrijf dat niet kan voortbestaan: het sterfhuis dat vervolgens failliet gaat. Het begrip werd geïntroduceerd door econoom en commis...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterfhuisconstructie

Sterfhuisconstructie

Een sterfhuisconstructie is een juridische splitsing van een onderneming in een winstgevend en verliesgevend onderdeel.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Sterfhuisconstructie
Geen exacte overeenkomst gevonden.