Zoek op

stijl

de manier waarop het gedaan is vb: de inhoud van de brief is duidelijk, maar de stijl is slecht
dat is helemaal in zijn stijl [op zijn manier]
hij doet dat met stijl [op een goede en mooie manier]
het huis is in stijl ingericht [alles pas bij elkaar]
ik vind dat geen stijl [een slechte manier van doen]...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=stijl

Stijl

Alternatieve benaming voor de verwoording, één van de vijf fasen van de retorica
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

Stijl

Vertikaal onderdeel van raam- of deurkozijn, voorzien van sponning(en) waarin de deur of het raam past en kan draaien of schuiven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

stijl

Gedeelte van een stamper dat ligt tussen stempel en vruchtbeginsel.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

stijl

Algemene benaming voor uiterlijke kenmerken van een schrijf- of spreekwijze (elocutio), zoals stijlfiguren, structuurprincipes (s...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

stijl

Samenstelling van artistieke elementen die samen een manier van uitdrukken vormen die kenmerkend is voor een bepaalde periode, een bepaald volk of individu.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

stijl

1. Zie bouwstijl. 2. Een staafvormige balk of dikke lat. 3. Verticale delen van de omlijsting van een deur of raam.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

stijl

meestal lange, dunne deel van de stamper, tussen vruchtbeginsel en stempel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10620

Stijl

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), [bij timmerlieden] ) pilaar, pilaster, stut; schrijfwijze; wijze van zich in geschriften uit te drukken; naald, pijl van eenen, zonnewijzer; tijdrekening; de oude - (O.S.), tijdrekening vóór Gregorins XIV; de nieuwe - (N.S.), de gregoriaansche tijdrekening.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [geli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Stijl

kenmerken van een bepaalde stroming of periode in de kunst, soms de kenmerken van een bepaalde kunstenaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

stijl

meestal lange, dunne deel van de stamper, tussen vruchtbeginsel en stempel
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php

stijl

Het gedeelte van de stamper tussen vruchtbeginsel en stempel. Alternatieven: stijlen stijltakken
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl&selected=defini

Stijl

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Stijl``] Voor alles moet de militaire S. overeenstemmen met het onderwerp, dat behandeld wordt; daar bij alle militaire schriften de hoofdzaak is daadzaken of bestaande omstandigheden duidelijk te verhalen en te doen inzien, moet de S. eenvoudig en bepaald zijn. Tegen de eerste zondigt eene gezwollen wi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

stijl

•wijze waarop men iets doet. •post, spijl.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/stijl

stijl

2> in de ankerkuilvisserij plaatselijke term voor de wangen van een blok. Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sti

Stijl

Dit is het middelste deel van de stamper (dus het deel tussen het vruchtbeginsel en de stempel)
Gevonden op http://wilde-planten.nl/uitleg/botanische%20woordenlijst.htm

stijl

de stijl zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [stɛil] Verbuigingen:   stijl|en (meerv.) 1) manier waarop je je gedraagt of dingen doet Voorbeelden:   `een autoritaire stijl van leiding geven`, `Die schrijver heeft een lichtvoetige stijl van schrijven.`sti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stijl

stijl

[Natuurwetenschappen] smal verbindingsstuk tussen stempel en vruchtbeginsel. Deel van de stamper
Gevonden op https://quizlet.com/109204819/nw-trimester-1-flash-cards/

Stijl

[kunst] - Stijl in de context van kunst en architectuur kan worden omschreven als het geheel van kenmerkende vormen van een bepaalde `school` of stroming of voor een bepaalde kunstenaar of tijdperk. ==Stijlen in de architectuur== ==Scholen in de architectuur== ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(kunst)

Stijl

[plant] - De stijl (stylus) is bij de stamper het gedeelte tussen het vruchtbeginsel en de stempel. In de stijl is geleidingsweefsel aanwezig, zoals bij Petunia of er is een open stijlkanaal, zoals bij Lelie. Het geleidingsweefsel bestaat uit cellen die omgeven zijn met veel pectine. De pollenbuis, gevormd door de stuifmeel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(plant)

Stijl

== Manier == == Bouw == == Tijdrekening == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl

Stijl

[taalkunde] - Stijl is de wijze waarop iemand zich schriftelijk (schrijfstijl) of mondeling (spreekstijl) uitdrukt. Dat kan beknopt of omslachtig, eenvoudig of ingewikkeld, concreet of abstract, arrogant of bescheiden, plat of verheven, objectief of subjectief, formeel of informeel, in spreektaal of in schrijftaal. Een stij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(taalkunde)

Stijl

[bouw] - De stijl is een verticaal onderdeel van een kozijn. Zo heeft het kozijn een linker- en rechter stijl, maar kan ook één of meer middenstijlen hebben. Bij de linker en rechter stijl bevindt zich de aansluiting en bevestiging aan de rest van het gebouw enerzijds en de mogelijkheid voor het plaatsen van glas, een deu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(bouw)

stijl

verticale paal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stijl1

stijl

verticale paal - Jaar van herkomst: 1284 (CG I 1, 780 )
wijze van uitdrukken - Jaar van herkomst: 1393-1402 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.