Zoek op

strafbaar feit

strafrecht: feit dat in het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/strafbaar feit

strafbaar feit

[Politiek] (delict) wetsovertreding
Gevonden op https://quizlet.com/109381127/ma2-politiek-en-criminaliteit-begrippen-flash

Strafbaar feit

Menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten. Verreweg de meeste aan het licht komende strafbare feiten worden onder toepassing van strafprocessuele bevoegdheden buiten de rechter om afgedaan door de politie of het openbaar ministerie, al dan niet na toepassing van dwangmidd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Strafbaar feit

[Maatschappijleer] (delict) pleeg je als je een wet overtreedt
Gevonden op https://quizlet.com/115780463/maatschappijleer-hoofdstuk-1-tm-5-flash-cards

Strafbaar feit

Een feit dat in het Wetboek van Strafrecht of ander wetboek strafbaar is gesteld, zoals bijv. diefstal, oplichting, afpersing enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Strafbaar feit

Strafbare feiten of delicten zijn menselijke gedragingen die vallen binnen de grenzen van de wettelijke delictsomschrijving, en wederrechtelijk en verwijtbaar zijn. Op inbreuk staat straf. In het dagelijks spraakgebruik zijn delict en misdrijf synoniemen. Juridisch zijn ze niet precies hetzelfde. ==België == In België worden de strafbare feiten ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafbaar_feit
Geen exacte overeenkomst gevonden.