strafbaar feit

feit waartegen straf is bedreigd, dat tot strafvervolging aanleiding kan geven (in NL onderscheiden in '' overtreding en '' mi sdrijf; in B onderscheiden in '' overtreding
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/strafbaar feit

strafbaar feit

F.A.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/strafbaar feit

Strafbaar feit

Menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten. Verreweg de meeste aan het licht komende strafbare feiten worden onder toepassing van strafprocessuele bevoegdheden buiten de rechter om afgedaan door de politie of het openbaar ministerie, al dan niet na toepassing van dwangmidd
Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

strafbaar feit

(strafbaar feit / delict) (punishable act) (strafrecht) feit dat in het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld. Gerelateerde termen: misdrijf overtreding / (mv.) overtredingen / overtreden
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Strafbaar feit

Een feit dat in het Wetboek van Strafrecht of ander wetboek strafbaar is gesteld, zoals bijv. diefstal, oplichting, afpersing enz.
Gevonden op http://www.om.nl/onderwerpen/ontneming_(o_a/verklarende/?BegripLtr=s

Strafbaar feit

Strafbare feiten of delicten zijn menselijke gedragingen die vallen binnen de grenzen van de wettelijke delictsomschrijving, en wederrechtelijk en verwijtbaar zijn. Op inbreuk staat straf. In het dagelijks spraakgebruik zijn delict en misdrijf synoniemen. Juridisch zijn ze niet precies hetzelfde. ==België == In België worden de strafbare feiten
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafbaar_feit
Geen exacte overeenkomst gevonden.