Zoek op

strijdkrachten

militair recht: gezamelijke militaire manschappen bestaande uit land-, zee- en luchtmacht. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/strijdkrachten

strijdkrachten

strijdkrachten zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈstrɛitkrɑxtə(n)] militaire organisatie van de overheid Voorbeeld:   `De Nederlandse commandant der strijdkrachten voert het bevel over de luchtmacht, de marine, de landmacht en de marechaussee.`Synoniem:   krijg...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/strijdkrachten

Strijdkrachten

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Strijdkrachten``] Door deze uitdrukking zoude men alles kunnen verstaan wat tot de oorlogvoering kan gebezigd worden. Het spraakgebruik brengt evenwel mede, dat men door S. alleen de werkzame en beweegbare oorlogsmiddelen verstaat, bijgevolg de legers, de landweer, de landstorm, de volkswapening
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

strijdkrachten

krijgsmacht Ruimere term: organisaties
Categorie: Organisaties > organisaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.