Zoek op

substitutie

groei en conjunctuur: Het bij de bank omwisselen van de ene geldsoort in de andere (bijv. bankbiljetten opnemen ten laste ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=substitutie

substitutie

vermogensrecht: volmacht die aan een ander persoon is doorgegeven. De ~ is slechts toegestaan als de gevolmachtigde de bevoegdheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/substitutie

substitutie

burgerlijk procesrecht: vervanging door een ander. Bijv. in de kop van een verzoekschrift staat vaak `met recht van ~`, waarmee ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/substitutie

substitutie

burgerlijk procesrecht: vervanging door een ander. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=substitutie

substitutie

vermogensrecht: volmacht die aan een ander persoon is doorgegeven. De ~ is slechts toegestaan als de gevolmachtigde de bevoegdheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=substitutie

Substitutie

Zie immutatie
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

substitutie

het door de bank inwisselen van chartaal geld in giraal geld of omgekeerd. De omvang van de maatschappelijke geldhoeveelheid vera...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

substitutie

arbeid vervangen door kapitaal
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

substitutie

Term uit de prosodie voor het inlassen van een andere versvoet (antimetrie) dan die welke het metrum eigenlijk zou vereisen. Stuiveling (1934) gebruikte hiervoor de term ‘omzetting’. Zo be...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

substitutie

Dit is een vorm van geldschepping waarbij een bank chartaal geld in giraal geld inwisselt, of omgekeerd. Er dus alleen sprake van verandering binnen de maatschappelijke geldhoeveelheid, maar de omvang blijft gelijk. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/substitutie.htm

substitutie

1. iets vervangen door iets anders 2. het richten van gevoelens van het oorspronkelijke object (bijvoorbeeld een oude emotie) op een vervangend object
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Substitutie

Engels:Substitution vervanging
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

substitutie

vervanging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Substitutie

Vervanging door een gelijkwaardig middel..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Substitutie

Substitueren - in de plaats stellen
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

substitutie

• [medisch] vervanging.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/substitutie

Substitutie

Engels:Substitution vervanging
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

Substitutie

Substitutie betekent vervanging en wordt in verschillende domeinen gebruikt: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Substitutie

Substitutie

[psychodiagnostiek] - Substitutie betekent eigenlijk vervanging. Het is een klassiek onderdeel (subtest) van intelligentie- en aandachtstesten. Ook wel volgens de Engelse oorspronkelijke term "coding" genoemd (zoals in de WAIS). Proefpersoon krijgt een blad met de cijfertekens (1-9), in willekeurige volgorde, met onder elk ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Substitutie_(psychodiagnostiek)

Substitutie

[cryptografie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Substitutie_(cryptografie)

Substitutie

[wiskunde] - Substitutie in de wiskunde betekent het vervangen, substitueren, van een uitdrukking door een andere uitdrukking, meestal in een grotere uitdrukking of een vergelijking. ==Oplossen van een stelsel== ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Substitutie_(wiskunde)

Substitutie

[scheikunde] - Substitutie betekent in de chemie het vervangen van een atoom of atoomgroep door een ander atoom of atoomgroep. Er is dus altijd sprake van een chemische reactie tijdens een substitutie. Afhankelijk van het vervangen atoom en het atoom dat ervoor in de plaats komt dienen de reactieomstandigheden gekozen te wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Substitutie_(scheikunde)

substitutie

vervanging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/substitutie

substitutie

substitutie zelfst.naamw. vervanging Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'substitutie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met substitutie: substituties 25 definities op EncycloI.) Z...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/substitutie

Substitutie

Substitutie is het bij de bank omwisselen van chartaal geld in giraal geld en vice versa.
Gevonden op https://www.finler.nl/substitutie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.