Zoek op

Suburbanisatie

Trek van de mensen (de suburbanisanten) uit de stad. Ze vestigen zich in dorpen, niet al te ver van de stad omdat ze daar ruimer kunnen wonen, geen last hebben van geluidsoverlast, criminaliteit. Ze hebben daar meer ruimte voor hun kinderen, enz. Tegenovergestelde = urbanisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

suburbanisatie

De trek van de stedelijke bevolking vanuit de grote stad-agglomeratie naar de directe omgeving van die stad-agglomeratie. Tijdens de suburbanisatiefase van het verstede- lijkingsproces was deze trek het omvangrijkst. Suburbanisatie heeft niet alleen betrekking op de migratiebeweging van de bevolking, maar op alle stedelijke activiteiten (waaronder ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Suburbanisatie

Trek van de mensen (de suburbanisanten) uit de stad. Ze vestigen zich in dorpen, niet al te ver van de stad omdat ze daar ruimer kunnen wonen, geen last hebben van geluidsoverlast, criminaliteit. Ze hebben daar meer ruimte voor hun kinderen, enz. Tegenovergestelde = urbanisatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

suburbanisatie

Een migratiebeweging waarbij mensen wegtrekken uit de grote stad en zich vestigen in kleinere steden en dorpen op het nabije platteland. De suburbanisatie is vooral toegenomen toen de welvaart steeg en de automobiliteit toenam.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

suburbanisatie

Een migratiebeweging waarbij mensen wegtrekken uit de grote stad en zich vestigen in kleinere steden en dorpen op het nabije platteland. De suburbanisatie is vooral toegenomen toen de welvaart steeg en de automobiliteit toenam.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Suburbanisatie

De trek van mensen of bedrijven uit de stad naar naburige dorpen. Er wordt ook wel mee bedoeld dat dorpen in de buurt van een stad steeds meer op zo`n stad gaan lijken (mentale verstedelijking).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Suburbanisatie

Trek van mensen en bedrijven uit de stad naar het gebied daar vlak omheen. Vond plaats vanaf eind jaren `50 tot in de jaren `80.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

suburbanisatie

Een migratiebeweging waarbij mensen wegtrekken uit de grote stad en zich vestigen in (kleine) dorpen op het nabije platteland.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

suburbanisatie

Een migratiebeweging waarbij mensen wegtrekken uit de grote stad en zich vestigen in (kleine) dorpen op het nabije platteland.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

Suburbanisatie

de trek van de stad naar de voorstad (suburb).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

suburbanisatie

Opeenvolgend proces van de ontwikkeling van de stadsrand. Verspreide ontwikkeling buiten de stadskernen en dorpen langs wegen en in landelijke gebieden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10417

Suburbanisatie

De meeste mensen verhuizen van grote stedelijke gebieden naar middelgrote steden of dorpen in de landelijke omgeving. Dit heet suburbanisatie. De huizen in deze omgeving zijn vaak groter. Er is meer rust en ruimte. En het is veiliger.
Vooral jonge mensen met kinderen verhuizen. Door deze verhuizing is de omgeving van de grote stad steeds meer be...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

suburbanisatie

trek van stad naar de omliggende randgemeenten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Suburbanisatie

[Aardrijkskunde] Proces waarbij mensen en bedrijven vanuit een stad naar het omringende platteland trekken
Gevonden op https://quizlet.com/108662111/aardrijkskunde-flash-cards/

suburbanisatie

Groei van voorsteden en buitenwijken doordat mensen uit de steden daarheen vertrekken.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=4158

suburbanisatie

suburbanisatie zelfst.naamw. de migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende platteland Bron: Wikiwoordenboek - suburbanisatie. SpellingCorrect gespeld: 'suburbanisatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 16...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/suburbanisatie

Suburbanisatie

Suburbanisatie is de migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende platteland. Hierdoor wordt dit omringende platteland geconfronteerd met een verhoogde urbanisatie. Als reden kan men meerdere factoren aanwijzen; door de stijging van de welvaart konden mensen zich auto`s en duurdere huizen buiten de stad veroorloven, ruimte voor een tuin....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suburbanisatie

Suburbanisatie

De vlucht uit de binnenstad naar de buitenwijken en stedelijke randgebieden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

SUBURBANISATIE

1) Vervoorstedelijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUBURBANISATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.