synapsis

het naderen en overlangs bijeenkomen van de resp. homologen van de chromosomensets tijdens de meiose
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.