Zoek op

tekortkoming

de tekortkoming zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [təˈkɔrtkomɪŋ] Verbuigingen:   tekortkoming|en (meerv.) datgene waarin iemand of iets tekortschiet Voorbeeld:   `Toen het huis was opgeleverd bleken de tekortkomingen pas.`Synoniemen:   gebrek, f...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/tekortkoming

tekortkoming

Term binnen het verbintenissenrecht, vaak gebruikt in de zinsnede ‘tekortkoming in de nakoming’. Een tekortkoming in het nakomen van een verbintenis tussen partijen kan rechtsgrond zijn voor het ontbinden van een verbintenis. Zo hoeft bijvoorbeeld niet betaald te worden voor een bestelling die nooit is verstuurd. De tekortkoming is dan het niet...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/tekortkoming

TEKORTKOMING

1) Défaut 2) Defect 3) Faal 4) Feil 5) Fout 6) Gebrek 7) Gemis 8) Karakterfout 9) Leemte 10) Manco 11) Mankement 12) Misslag 13) Misstap 14) Ondeugd 15) Onvolkomenheid 16) Schuld 17) Tekort 18) Zedelijke fout 19) Zwakheid
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TEKORTKOMING/1

Tekortkoming

als verbintenissen niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen
Gevonden op http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/1736-begrippen-recht-voo

tekortkoming

fout of gebrek vb: mijn nieuwe vriend heeft geen tekortkomingen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=tekortkoming
Geen exacte overeenkomst gevonden.