Zoek op

tertiaire sector

groei en conjunctuur: Deze omvat de commerciële dienstverlening. Daarnaast worden onderscheiden de primaire sector, de secundaire ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=tertiaire sector

Tertiaire sector

Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk, derde sector. Hiertoe behoren de diensten, de handel en het verkeer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

tertiaire sector

is de dienstensector waar het winststreven belangrijke is. Deze sector noemt men ookwel de sector commerciële dienstverlening.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Tertiaire sector

Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk, derde sector. Hiertoe behoren de diensten, de handel en het verkeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Tertiaire Sector

Dienstensector.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

tertiaire sector

zie beroepsstructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Tertiaire sector

dienstverlenende sector (handel, horeca, financiële instellingen, …)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

tertiaire sector

economische sector die diensten verleent, bijvoorbeeld handel, verkeer, banken en overheidsdiensten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

tertiaire sector

Een van de vier sectoren waarin de arbeidsmarkt wordt ingedeeld. De commerciële dienstverlening en handel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Tertiaire sector

In de tertiaire sector vind je de ondernemingen terug die diensten aanbieden, producten verkopen, met als doel winst te maken. (vb. supermarkt)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

Tertiaire sector

[Aardrijkskunde] (dienstensector) Bedrijven die diensten verlenen. Bijvoorbeeld: winkels, vervoer, onderwijs en zorg.
Gevonden op https://quizlet.com/117732341/3-aardrijkskunde-begrippen-internationale-han

Tertiaire sector

De tertiaire sector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. De benaming hoort thuis in de meso-economie, die bedrijfstakken bestudeert. Een synoniem voor de tertiaire sector is de "dienstensector", of "de diensten, de handel en het verkeer". In de historische ontwikkeling van ec...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertiaire_sector

Tertiaire sector

De tertiaire sector is de dienstverlenende sector die winst wil maken. Voorbeelden zijn accountants, horeca, banken, kappers, verzekeringsmaatschappijen, transportbedrijven etc.
Gevonden op https://www.finler.nl/tertiaire-sector/

Tertiaire sector

De dienstensector.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.