tertiaire sector (13x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

Tertiaire sector

De tertiaire sector is de dienstverlenende sector die winst wil maken. Voorbeelden zijn accountants, horeca, banken, kappers, verzekeringsmaatschappijen, transportbedrijven etc.
Gevonden op https://www.finler.nl/tertiaire-sector/

tertiaire sector

groei en conjunctuur - Deze omvat de commerciële dienstverlening. Daarnaast worden onderscheiden de primaire sector, de secundaire sector en de quarta…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcosup.html#3578

Tertiaire sector

Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk, derde sector. Hiertoe behoren de diensten, de handel en het verkeer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

tertiaire sector

is de dienstensector waar het winststreven belangrijke is. Deze sector noemt men ookwel de sector commerciële dienstverlening.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Tertiaire sector

Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk, derde sector. Hiertoe behoren de diensten, de handel en het verkeer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Tertiaire Sector

Dienstensector.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

tertiaire sector

zie beroepsstructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10445

Tertiaire sector

dienstverlenende sector (handel, horeca, financiële instellingen, …)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

tertiaire sector

economische sector die diensten verleent, bijvoorbeeld handel, verkeer, banken en overheidsdiensten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

tertiaire sector

Een van de vier sectoren waarin de arbeidsmarkt wordt ingedeeld. De commerciële dienstverlening en handel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Tertiaire sector

In de tertiaire sector vind je de ondernemingen terug die diensten aanbieden, producten verkopen, met als doel winst te maken. (vb. supermarkt)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

Tertiaire sector

[Aardrijkskunde] (dienstensector) Bedrijven die diensten verlenen. Bijvoorbeeld: winkels, vervoer, onderwijs en zorg.
Gevonden op https://quizlet.com/117732341/3-aardrijkskunde-begrippen-internationale-han

Tertiaire sector

De tertiaire sector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. De benaming hoort thuis in de meso-economie, die bedrijfstakken bestudeert. Een synoniem voor de tertiaire sector is de "dienstensector", of "de diensten, de handel en het verkeer". In de historische ontwikkeling van ec...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertiaire_sector
Geen exacte overeenkomst gevonden.