Zoek op

toegang

vreemdelingenrecht: toestemming om België binnen te komen; iedere vreemdeling heeft ~ tot het Belgisch grondgebied ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=toegang

toegang

vreemdelingenrecht: toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling om Nederland binnen te reizen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/toegang

toegang

de toegang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈtuxaŋ] Verbuigingen:   toegang|en (meerv.) 1) plek waar je naar binnen kan Voorbeeld:   `De toegang was gebarricadeerd met tafels en stoelen.`Synoniemen:   ingang, entree 2) het ergen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/toegang

TOEGANG

1) Aanmoediging voor velen om te gaan bewegen 2) Acces 3) Binnengaan 4) Deur 5) Doortocht 6) Entree 7) Hek 8) Het betreden 9) Ingang 10) Inlaat 11) Inloop 12) Inrit 13) Intrede 14) Introductie 15) Mond 16) Opening 17) Opennig 18) Oprit 19) Plaats van binnenkomst 20) Poort 21) Sleutel 22) Verlof om binnen te komen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOEGANG/1

toegang

•plaats waarlangs men ergens binnen kan gaan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/toegang

toegang

entree; inkom Ruimere term: functionele begrippen
Categorie: Abstracte Begrippen > functionele begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Toegang

De meest ruime term om enige beschrijving of referentiehulpmiddel aan te duiden, vervaardigd of ontvangen door een archiefdienst bij het inrichten van het administratieve of intellectuele beheer van archiefmateriaal.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegang

Een al dan niet systematische beschrijving van de bestanddelen van een archief. Toegangen zijn ondermeer: inventarissen, plaatsingslijsten, magazijnlijsten etc. (het verdient aanbeveling om tot een uniform gebruik van deze termen te komen)
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegang

Een al dan niet systematische beschrijving van de bestanddelen van een collectie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegang

Een toegang is een entiteit die aangeeft uit welke bestanddelen een archief bestaat en hoe die bestanddelen te vinden zijn.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegang

Recht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toegang

a. Staat van beschrijvingen b. Staat van gegevens in archiefbescheiden. c. Uiteenzetting omtrent context, structuur of gebruiksmogelijkheden van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.