Zoek op

toezichthouder

rechtswetenschap: instantie die toezicht moet houden, die moet controleren of bepaalde regels wel nageleefd worden. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/toezichthouder

toezichthouder

de toezichthouder zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['tuzɪxthɑudər] Verbuigingen:   toezichthouder|s (meerv.) persoon die toezicht op iets of iemand houdt Voorbeelden:   `een toezichthouder aanstellen`, `een nationale/Europese toezichthouder`, `een toezicht...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/toezichthouder

TOEZICHTHOUDER

1) Beheerder 2) Bewaker 3) Curator 4) Superintendent 5) Surveillant 6) Voogd
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOEZICHTHOUDER/1

toezichthouder

iemand die belast is met het toezicht op de naleving van wetten en regels, de vlotheid van het verloop van iets of de veiligheid
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/toezichthouder

Toezichthouder

[overheid] - Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich da...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Toezichthouder_(overheid)

toezichthouder

Instantie die namens de overheid toezicht houdt op het reilen en zeilen in een bepaalde bedrijfstak. In de energiesector is dat de DTe (Directie Toezicht Energie), onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Toezichthouder

Een bij Wet ingestelde instantie die tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de betreffende wet. De toezichthouder kan beslissen over het verlenen van een vergunning of ontheffing, beleidsregels vaststellen en sancties opleggen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

toezichthouder

Def.: persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift of bestuurlijke aanwijzing belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Toezichthouder

Bij wet ingestelde, onafhankelijke en onpartijdige instantie die toeziet op naleving van de betreffende wet- en regelgeving door organisaties, beroepsbeoefenaren en burgers. De toezichthouder kan onder meer beslissen over het verlenen van een vergunning of ontheffing en sancties opleggen. De belangrijkste toezichthouder in de gezondheidszorg is de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Toezichthouder

Een bij Wet ingestelde instantie die tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de betreffende wet. De toezichthouder kan beslissen over het verlenen van een vergunning of ontheffing, beleidsregels vaststellen en sancties opleggen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.