Zoek op

Topklinische zorg

Zorg waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig zijn en die daardoor vaak erg duur is. Topklinische zorg wordt daarom alleen verleend door ziekenhuizen, vooral universitaire medische centra, die daarvoor een speciale vergunning ontvangen van het ministerie van VWS. Topklinische zorg omvat onder ande...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.