Zoek op

transport

het wegbrengen vb: het transport van levensmiddelen gebeurt met vrachtwagens Synoniem: vervoer
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=transport

Transport

denk aan gevaarlijk transport: dan wordt een gevaarlijke stof van A Þ B vervoerd per… vrachtauto, schip, vliegtuig enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10211

Transport

Een gewichtig klinkend woord, (want engels) voor het aandrijf- en afspeel mechanisme van een CD-speler.
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

transport

overdracht
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Transport

Een transportmechanisme is noodzakelijk om een optimaal milieu in stand te houden waarin celprocessen plaats kunnen vinden. Door middel van transport kunnen namelijk afvalstoffen worden uitgescheiden en bouwstoffen worden opgenomen. Dankzij transport zijn steeds de benodigde stoffen in de juiste hoeveelheid aanwezig, kunnen stoffen bijelkaar worden...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004633.html

Transport

Transport is de overdracht van eigendom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Transport

officiële inventarisatie van alle bezittingen en eigendommen gemaakt voor de overdracht van het commandement aan een nieuwe commandeur.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Transport

Let op: Spelling van 1858 Fr., overbrenging, overvoering, overzending van de eene plaats naar de andere; ook de overdraging eener opgetelde som van de eene op de andere bladzijde; de vracht van hetgeen verzonden is; het verzondene zelf; fig., hevige drift, vervoering, verrukking. Een transportschip, een...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

transport

vervoer; keer dat vervoer plaats heeft; (boekhoudkundig:) het overbrengen van een getal of bedrag van een bladzijde op een volgende; (juridisch:) overdracht van eigendom, het gebruiks- of beschikkingsrecht; vracht, lading
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Transport

Een van de branchegroepen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

transport

De overdracht van het eigendom of het gebruiksrecht van een onroerende zaak. Het transport vindt plaats door middel van een notariële akte
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Transport

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Transport``] 1o. Vervoer van troepen, munitie, levensmiddelen, enz. Zie Marsch, Spoorwegen, Trein. In het groot onderscheidt men transporten te land en te water. 2o. De gezamenlijke voertuigen, met bespanning, bediening en lading, die tot vervoer van eene zeke....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

transport

•het vervoeren van voorwerpen-mensen-brandstoffen of data van een ene naar een andere plaats.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/transport

transport

vervoer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

Transport

Zie eigendomsoverdracht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

transport

Heeft betrekking op de afspeelfuncties. Play, Record, Pause, Rewind, Fast Forward en Stop zijn transportfuncties.
Gevonden op http://www.popschoolmaastricht.nl/college_midi_begrippennotatie.php?menu=me

Transport

Voordat eten en drinken in de winkel ligt, zijn de grondstoffen, ingrediënten en eindproducten vaak al diverse keren getransporteerd. De volgende ontwikkelingen zorgen ervoor dat het transport steeds meer toeneemt. Veranderde opvatting over distributie Winkels, groothandels en fabrieken hebben geen magazijnen meer, omdat opslag duur is en ten kost...
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/transport.aspx

Transport

verplaatsen van verweerd en geërodeerd materiaal van de ene plaats naar de andere, bijvoorbeeld door de werking van wind, water of ijs.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

transport

het transport zelfst.naamw.Uitspraak:   [trɑnsˈpɔrt] Verbuigingen:   transport|en (meerv.) 1) vervoer transport Voorbeeld:   `het transport van de goederen via de weg` 2) een bedrag van de ene kolom of bladzijde overbrengen naar de volge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transport

transport

[Nederlands] (het) vervoer
Gevonden op https://quizlet.com/121396763/nederlands-flash-cards/

transport

vervoer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Transport

verplaatsen van verweerd en geërodeerd materiaal van de ene plaats naar de andere, bijvoorbeeld door de werking van wind, water of ijs.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

transport

het vervoeren, overdracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/transport

transport

het vervoeren, overdracht
Jaar van herkomst: 1506 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Transport

Het Transport is het overdragen van eigendom. Zie `Functies van de handel`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.