Zoek op

uit zijn duim zuigen

Spreekwoorden: (1914) Iets uit zijn duim (of den vinger) zuigen
d.w.z. iets verzinnen, leugens vertellen. De gedachte waarop deze uitdr. berust - en haar voorkomen door het geheele Germaansche gebied wijst op haar hoogen ouderdom - schijnt te zijn, dat men zekere onbekende zaken kan te weten komen door aan den duim te zui...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0514.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.