Zoek op

UNITARIERS

1) Voorstanders van eenheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/UNITARIERS/1

UnitariëRs

1. (hist.) staatkundige partij tijdens de Bataafse Republiek ook: Unitarissen, of unitaristen, een partij. die in het Nederland van de Bataafse Republiek (1795-1806) de éne en ondeelbare republiek, de samensmelting van de gewestelijke schulden, de scheiding van Kerk en Staat en de gelijkheid voor de wet van alle burgers voorstond 2. (Taal) zij die...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.