Zoek op

uur gaans

afstand maat, 1 uur gaans = ca. 5 km, Ook gezien gelijk aan 1500 rijnlandse roeden = 5621 m1, volgens code Napoleon, 5000 m en bij koninklijk besluit van 1863, 5555,5 m1
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Uur gaans

Een uur gaans is de afstand die een wandelaar in een uur aflegt. Deze eenheid werd voor de invoering van het metrieke stelsel veel gebruikt en ook nu ziet men wel eens een wegwijzer waarop een afstand in uren is aangegeven. Een uur gaans wordt ongeveer gelijkgesteld aan vijf kilometer. Een andere waarde is drie boogminuten op de evenaar, gelijk aa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Uur_gaans

uur gaans

uur gaans zelfst.naamw. [eenheid], [verouderd] de afstand die door een wandelaar in een uur tijd afgelegd wordt. Bron: Wikiwoordenboek - uur gaans. Spelling'uur gaans' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/uur gaans
Geen exacte overeenkomst gevonden.