vacature

de vacature zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vakaˈtyrə] Verbuigingen:   vacature|s (meerv.) baan waar een werkgever iemand voor zoekt Voorbeeld:   `op internet naar vacatures zoeken` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vacature'...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vacature

Vacature

Een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
Vacatures waarv
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=726

vacature

is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

vacature

Een baan waarvoor iemand gezocht wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

vacature

Een vacature is een opengevallen arbeidsplaats.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

vacature

baan die beschikbaar is vb: dit bedrijf heeft veel vacatures
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vacature

Vacature

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Vacature``] Eene onbezette officiersplaats in eenig korps
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

VACATURE

1) Arbeidsplaats 2) Niet vervulde betrekking 3) Opengevallen betrekking 4) Openstaande betrekking 5) Openstaande baan 6) Open betrekking 7) Open plaats 8) Openstaand ambt 9) Openstaande functie 10) Vrije job
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VACATURE/1

Vacature

Een vacature is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, een organisatie of een overheidsdienst die open staat voor werkzoekenden. Vacatures verschijnen als advertenties in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, personeels- en vakbladen, in de etalages bij uitzendkantoren en op internet. Met de toename van de werkloosheid
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vacature

Vacature

[magazine] - Vacature is een Belgische magazine gericht op jobaanbiedingen en carrière. Het verschijnt in Vlaanderen als krantenbijlage en afzonderlijk magazine dat gratis wordt verdeeld. De bijhorende website vacature.com is de belangrijkste carrièresite in Vlaanderen. In Wallonië verschijnt het als Références. De twe
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vacature_(magazine)

Vacature

Een vacature is een beschikbare arbeidsplaats. De zichtbare vorm is een advertentieoproep in de krant waarin gezocht wordt naar personeel. Het woord komt van het Latijnse vacatura wat 'ambt dat vrij komt' betekent. Niet alleen in kranten, maar ook op internet en via uitzendbureaus zijn vacatures zichtbaar. In eerste instantie doelt het woord op de
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vacature

vacature

openstaande betrekking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vacature
Geen exacte overeenkomst gevonden.