Zoek op

variantie

variantie zelfst.naamw. statistiek de gemiddelde waarde van het kwadraat van de afwijking van de variabele van de verwachte waarde of het gemiddelde Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'variantie' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met var...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/variantie

VARIANTIE

1) Kwadraat standaard afwijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VARIANTIE/1

variantie

Het verschil tussen een geplande waarde en de uiteindelijk gemeten waarde. Wordt algemeen gebruikt door financieel beheer, capaciteitsbeheer en dienstenniveaubeheer. Kan worden toegepast op ieder gebied waarvoor plannen worden gemaakt.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Variantie

De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer de waarden van het "gemiddelde" afwijken. een waarde tussen de mogelijke positieve afwijkingen. ==.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Variantie

Variantie

De som van het gekwadrateerde verschil tussen alle waarnemingen en hun gemiddelde gedeeld door het aantal waarnemingen. Variantie is het kwadraat van de standaarddeviatie. Ook wel range. Een spreidingsmaatstaf, maatstaf voor spreiding uit de statistiek die berekend wordt door het verschil te nemen tussen de hoogste en laagste waarneming.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Variantie

Synoniem: variance (Eng)
Gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:

De variantie is het kwadraat van de standaardafwijking, s.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm


Variantie

[Literatuur] Een spreidingsmaat, de gemiddelde gekwadrateerde aftstand tot het gemiddelde.
Gevonden op https://quizlet.com/36584850/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.