Zoek op

vaste activa

groei en conjunctuur, markten en prijzen: activa die zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vaste activa

vaste activa

ondernemingsrecht: alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven. Wanneer ze deze middelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vaste activa

vaste activa

ondernemingsrecht: activa, bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van een rechtspersoon duurzaam (d.w.z.: langer dan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vaste activa

Vaste activa

Vaste activa zijn kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan. Voorbeelden zijn machines, inventaris en gebouwen. Vaste activa worden ook wel vaste kapitaalgoederen of vast kapitaal genoemd. Kapitaalgoederen die maar één productieproces meegaan, worden vlottende activa genoemd.
Gevonden op https://www.finler.nl/vaste-activa/

vaste activa

(ITIL Servicetransitie) Een tastbaar bedrijfs bedrijfsmiddel met een langetermijn economische levensduur, zoals een gebouw, een stuk grond, een server of een softwarelicentie. Zie ook dienstenbedrijfsmiddel; configuratie-item.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Vaste activa

Onder vaste activa (non-current assets of fixed assets) van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_activa

Vaste activa

De meer duurzame bezittingen (productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan ) van een onderneming die gebruikt worden om de onderneming draaiende te houden. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/vasteactiva.htm

Vaste activa

Investeringen waarin geld langer dan een jaar wordt vastgelegd (machines, apparatuur, onroerend goed e.d.).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Vaste activa

Bezittingen met een levensduur langer dan een jaar (machines, gebouwen etcetera), die duurzaam dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Vaste activa

Activa die langer meegaat dan 1 productieperiode. Dit worden ook wel vaste kapitaalgoederen genoemd. De vaste activa staan naast de vlottende activa.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vaste-activa

Vaste activa

Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één jaar. De vaste activa staan naast de vlottende activa en zij worden nader ingedeeld in materiële, immateriële en financiële vaste activa. Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één productieproces. Meestal houdt men om pragmatische redenen aan dat de kapitaalg...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Vaste activa

Investeringen waarin geld langer dan een jaar wordt vastgelegd (machines, apparatuur, onroerend goed enz.).
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Vaste activa

(1) 1) Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één jaar. De vaste activa staan naast de vlottende activa en zij worden nader ingedeeld in materile, immaterile en financile vaste activa.
2) Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één productieproces. Meestal houdt men om pragmatische redenen aan dat de kapitaalgoederen langer dan een jaar in ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vaste activa

(2) Bezittingen die door een onderneming gekocht zijn om ze te gebruiken voor fabricage, opslag en verkoop van haar producten en langdurig in de onderneming aanwezig zijn. Voorbeelden: grond, gebouwen, machines, meubilair, enzovoort. Zie `Duurzame activa`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

vaste activa

[Management-en-organisatie] goederen die meer dan één productieproces of langer dan een jaar meegaan
Gevonden op https://quizlet.com/98854089/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-

Vaste activa

Synoniemen: Vaste kapitaalgoederen, Vast kapitaal - Duurzame bezittingen van een bedrijf die meer dan één jaar meegaan
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/vaste-activa?goback=%2fDefin
Geen exacte overeenkomst gevonden.