Zoek op

verband

Een verbinding van bouwdelen waardoor een onwrikbare constructie ontstaat. De betekenis van de term metselverband is tweeledig: een verband waardoor een stabiele constructie ontstaat en een verband als aanduiding van de manier van samenstellen van de metselstenen en metsellagen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Verband

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), het verbinden; zamenvoeging der deelen; verbindtenis, obligatie; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) onder - als naar regten; onder - liggen,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

verband

contact tussen personen, organisaties, landen vb: dit is in Europees verband afgesproken
wat met elkaar te maken heeft vb: wat is het verband tussen huwelijk en geluk? Synoniemen: relatie samenhang correlatie
reep dunne stof vb: de verpleegster deed een verband om de gewonde arm
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verband

Verband

Verbinding, samenvoeging van bouwdelen tot een onwrikbare, bij houtbouw ook wel enigszins minder vaste samenstelling. Ook: metselverband.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10799

Verband

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Verband``] Eene zoodanige schikking der steenen in eenen muur, dat de voegen der bovenliggende rij nergens met de voegen der onmiddelijk volgende overeen-
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

Verband

Verspringend aanbrengen van bouwstenen of platen.
Gevonden op http://klus-info.nl/klus-woordenboek

verband

[Nederlands] samenhang
Gevonden op https://quizlet.com/126860607/nederlands-flash-cards/

verband

het verband zelfst.naamw.Uitspraak:   [vərˈbɑnt] Verbuigingen:   verband|en (meerv.) 1) reep stof waarmee je een wond kunt verbinden medisch Voorbeelden:   `noodverband`, `een verband aanleggen` 2) manier waarop dingen met elkaar te make...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verband

Verband

[geneeskunde] - Verband is de naam voor een omwikkeling met textiel van een gewond lichaamsdeel. Er kunnen verschillende redenen zijn om een verband aan te brengen: Er worden verschillende soorten verband onderscheiden: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verband_(geneeskunde)

Verband

[bouwkunde] - In de bouwkunde wordt onder verband verstaan het ten opzichte van elkaar laten verspringen van verbindingsnaden. Dit wordt gedaan om "breuklijnen" te voorkomen. Het wordt onder andere gebruikt bij metselwerk en bestratingen met tegels of bakstenen, bij het leggen van laminaat en bij het monteren van plafondpla...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verband_(bouwkunde)

verband

gebruikelijke verkorting van scheepsverband, langsscheepsverband en dwarsscheepsverband
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver

VERBAND

1) Aansluiting 2) Band 3) Bandage 4) Betrekking 5) Bloedstelpend middel 6) Cohesie 7) Connectie 8) Context 9) Contextuur 10) Contract 11) Correlatie 12) Gaasje 13) Ineenvoeging 14) Ingewikkelde samenhang 15) Liaison 16) Ligament 17) Link 18) Medisch hulpmiddel 19) Nexus 20) Omslagdoek 21) Relatie 22) Relatie of samenhang 23) Relativiteit 24) Samenh...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERBAND/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.