Zoek op

vervolging

strafprocesrecht: daden waardoor de strafvordering wordt uitgeoefend. De strafvordering is de vordering van het openbaar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vervolging

vervolging

strafrecht: van ~ is sprake wanneer door een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek of een beslissing van de rechter ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vervolging

vervolging

strafrecht: van ~ is sprake wanneer door een lid van het Openbaar Ministerie een onderzoek of een beslissing van de rechter ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vervolging

vervolging

de vervolging zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'vɔlxɪŋ] Verbuigingen:   vervolging|en (meerv.) 1) keer dat iemand aangeklaagd wordt juridisch Voorbeelden:   `bezwaar tegen een verdere vervolging van de verdachte`, `de strafrechtelijke vervolgi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vervolging

Vervolging

Vervolging kan zijn strafvervolging: de toepassing van het strafrecht tot aan bijvoorbeeld veroordeling of vrijspraak. Daarnaast is vervolging de systematische en ingrijpende discriminatoire behandeling van een individu, een groep of een gemeenschap op grond van ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, etniciteit, taal of lidmaatschap van een s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vervolging

Vervolging

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Vervolging``] Even als men bij den terugtogt, dien welke onmiddelijk van het slagveld plaats heeft, onderscheidt van dien, welke geschiedt nadat men zich van de onmiddelijke aanraking met den vijand heeft losgemaakt, moet men ook bij de vervolging, die welke nog op het slagveld voorvalt, onderscheiden v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

Vervolging

Het voorleggen van een strafzaak aan de rechter door het Openbaar Ministerie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Vervolging

[Nederlands] Onderdrukking en bedreiging
Gevonden op https://quizlet.com/105264054/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.