vervreemd

Eng: to alienate vermogensrecht - verkopen, in andere handen brengen, overdragen Zie ook bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen leverin...
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekverp.html#19088
Geen exacte overeenkomst gevonden.