Zoek op

vervreemd

Eng: to alienate [vermogensrecht] verkopen, in andere handen brengen, overdragen Zie ook bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen leverin…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekverp.html#19088

vervreemd

[Nederlands] verwijderd
Gevonden op https://quizlet.com/51568819/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.