vervreemd (1x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

vervreemd

Eng: to alienate [vermogensrecht] verkopen, in andere handen brengen, overdragen Zie ook bezitsoverdracht / overdracht bezit / bezit overdragen leverin…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekverp.html#19088
Geen exacte overeenkomst gevonden.