Zoek op

vlijt

de vlijt zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [vlɛit] houding die blijk geeft van serieuze aandacht Voorbeeld:   `met veel vlijt studeren voor je examens`Synoniem:   ijver © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vlijt' komt voor in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vlijt

Vlijt

Het woord vlijt komt van het Oudsaksische `vlit`, strijdlust, maar betekent werkzame doelgerichtheid, het voortdurende inspannen in het behartigen of beoefenen van iets en heeft vaak een moralistische connotatie. Vlijt wordt evenals onder meer trouw, gehoorzaamheid en punctualiteit in de wijsgerige en theologische traditie beschouwd als een zoge.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlijt

Vlijt

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] ijver, naarstigheid; met -, ijverig, (ook) opzettelijk.
~BETOON, o. [geen meervoud] vlijt.
~IG, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), -LIJK, [bijwoord] ijverig, werkzaam, naarstig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

Vlijt

Vlijt is een ander woord voor ijver. Het betekent dat iemand iets met veel aandacht doet. ‘Laurens was met veel vlijt aan zijn scriptie bezig.’ Dit betekent dat Laurens heel ijverig aan zijn scriptie werkte; hij was heel aandachtig bezig. ‘Laurens was met veel toewijding aan zijn scriptie bezig,’ zou ook gezegd kunnen worden. Synoniemen voo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vlijt

vlijt

ijver (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlijt
Geen exacte overeenkomst gevonden.