Zoek op

volumieke massa

de massa per volume van een materiaal Nadere omschrijving Beton wordt naar volumieke massa onderscheiden in de volgende drie klassen: lichtbeton: beton met een ovendroge volumieke massa van niet minder dan 800 kg per m³, maar niet meer dan 2000 kg-m³; normaal beton: beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2000 kg per ...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

volumieke massa

Ook: dichtheid. Het verband tussen de massa en het volume, uitgedrukt in kg-m3, formule ? = m-V. We spreken van volumieke massa als het gewicht niet constant is, bv. bij meer of minder poreuze materialen als baksteen, beton, hout. Het vochtgehalte en de samenstelling van het materiaal bepalen voor een groot deel de volumieke massa. Vaak wordt daar...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065
Geen exacte overeenkomst gevonden.