Zoek op

voogdij

personen- en familierecht: instelling waarbij een persoon het beheer van de goederen van een ander persoon waarneemt. Meestal ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=voogdij

voogdij

personen- en familierecht: familierechtelijke situatie waarbij op uitspraak van een rechter of na het overlijden van een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/voogdij

Voogdij

Gezag over minderjarige en diens goederen, van rechtswege of op beslissing van de rechter aan een ouder of een derde opgedragen, wanneer het ouderlijk gezag niet over het kind wordt uitgeoefend.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=779

Voogdij

de zorg voor een minderjarige (en zijn geld en goederen) wanneer diens ouder(s) is-zijn overleden, of van de ouderlijke macht zijn ontheven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Voogdij

Het gezag dat door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend heet voogdij. Een voogd is, net als ouders die ouderlijk gezag dragen, verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een kind. Ook is een voogd de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheert hij het geld van het kind. De voogdij eindigt wanneer het kind achttien jaar wo...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/voogdij.html

voogdij

verantwoordelijkheid voor een minderjarig kind vb: mijnheer Van Soeteren heeft de voogdij over de kinderen van zijn broer
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=voogdij

voogdij

•het plaatsvervangend uitoefenen van de ouderlijke macht.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/voogdij

Voogdij

De zorg uitgeoefend over persoon en goederen van een minderjarige van wie beide ouders zijn overleden, of van wie een ouder van het ouderlijk gezag is ontzet of ontheven. De voogdij wordt uitgeoefend door een voogd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

voogdij

de voogdij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vox'dɛi] Verbuigingen:   voogdij|en (meerv.) verantwoordelijkheid van een voogd of voogdes voor een minderjarige Voorbeeld:   `onder voogdij staan` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'voogd...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/voogdij

voogdij

Zeggenschap over een minderjarig kind en zijn of haar goederen door een meerderjarige die niet de ouder van het kind is. Soms kan de rechter iemand tot voogd maken, als dat in het belang van het kind is. Bijvoorbeeld als de ouders zijn overleden of als zij niet goed voor het kind kunnen zorgen.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9951

Voogdij

Met een botanisch kunstenaar wordt bedoeld een kunstenaar die zich bezig houdt met het in kunst weergeven van planten. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Voogdij

voogdij

functie van voogd (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/voogdij

voogdij

functie van voogd
Jaar van herkomst: 1252 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.