Zoek op

vredegerecht

staatsrecht: laagste rechtbank, op het niveau van elk kanton, bestaande uit één rechter (vrederechter). De ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vredegerecht

Vredegerecht

Een vredegerecht, is een rechtbank voorgezeten door een vrederechter, een alleen zetelende magistraat die snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan. In Nederland kent men geen vrederechter meer; het ambt van kantonrechter komt er het meest mee overeen. Het ambt van vrederechter werd daar in 1838 afgeschaft. Het is de gemakkelijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vredegerecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.