Zoek op

vredegerecht

Fr: tribunal de paix [staatsrecht] laagste rechtbank, op het niveau van elk kanton, bestaande uit één rechter (vrederechter). De vrederechter neemt ken…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBevoorn.html#5392

Vredegerecht

Een vredegerecht, is een rechtbank voorgezeten door een vrederechter, een alleen zetelende magistraat die snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan. In Nederland kent men geen vrederechter meer; het ambt van kantonrechter komt er het meest mee overeen. Het ambt van vrederechter werd daar in 1838 afgeschaft. Het is de gemakkelijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vredegerecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.