vredegerecht

kantongerecht
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/vredegerecht

Vredegerecht

Een vredegerecht, is een rechtbank voorgezeten door een vrederechter, een alleen zetelende magistraat die snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan. In Nederland kent men geen vrederechter meer; het ambt van kantonrechter komt er het meest mee overeen. Het ambt van vrederechter werd daar in 1838 afgeschaft. Het is de gemakkelijk
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vredegerecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.