Zoek op

vrijwilligerswerk

grondbegrip: zijn alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk altijd vier componenten bevat: Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesacti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk

arbeid waar geen enkele vergoeding tegenover staat (of uitslui- tend kostenvergoeding)
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Vrijwilligerswerk

Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=791

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10030

Vrijwilligerswerk

Als je vrijwilligerswerk wilt doen, ben je verplicht dit te melden bij de uitvoeringsinstelling waarvan je de uitkering ontvangt (UWV of de Sociale Dienst). De uitvoeringsinstellingen hebben als stelregel dat het vrijwilligerswerk je gezondheid geen schade mag berokkenen. Ook mag het de reïntegratie niet dwarsbomen of vertragen. Als het vrijwillig...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10189

vrijwilligerswerk

Uit eigen vrije wil en zonder vergoeding een dienst doen of aanbieden aan anderen, of een bepaalde zaak of instelling, vooral met betrekking tot het gemeenschapsbelang.
Categorie: Functionele activiteiten > functies naar algemene context.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Vrijwilligerswerk

onbetaald, vrijwillig werk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Vrijwilligerswerk

Activiteiten die in enig georganiseerd verband onverplicht (op basis van een vrijwillig engagement) en onbezoldigd worden verricht ten behoeve van anderen of van de samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Vrijwilligerswerk

Alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is het geheel van werkzaamheden die uitgevoerd worden door een vrijwilliger. Daarbij gaat het om werk dat onbetaald wordt verricht. Vaak is vrijwilligerswerk gericht op anderen: een maatschappelijk doel, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor hulpbehoevenden, het milieu of bejaardenzorg. Ook zijn vrijwilligers actief voor een v...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk

zijn alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

vrijwilligerswerk

zijn alle werkzaamheden die niet gericht zijn op het verwerven van een inkomen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.