Zoek op

vzw

Vzw is de afkorting van vereniging zonder winstoogmerk. Een vzw is een vereniging van personen (natuurlijke of rechtspersonen) die hun vakkennis, hun activiteiten en hun middelen verenigen met een doel dat geen winstbejag is. Een vzw is geen industriële of handelsonderneming en is niet gericht op winst voor haar leden. Zij kan een bijkomende hand...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10467
Geen exacte overeenkomst gevonden.