Zoek op

water

Belangrijkste stof op aarde . Zonder water zou het leven niet kunnen bestaan. Bovendien worden het weer en het klimaat in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van water. Het komt op aarde in drie vormen voor. In vaste vorm, als ijs en sneeuw . In vloeibare vorm in de zeeën en oceanen, meren en rivieren. En in de vorm van gas, als waterdam...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/water

water

Stille waters hebben diepe gronden. Uiterlijke rust is vaak maar schijn. Dit oude spreekwoord, dat zeer wijdverbreid is, wordt zowel in gunstige als in ongunstige zin gebruikt.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/water

water

H2O is de scheikundige formule van water. Dit brengt tot uitdrukking dat elk watermolecuul uit twee waterstofatomen bestaat (H) gebonden aan een enkel zuurstofatoom (O). In 'zwaar water' zijn de twee 'normale' waterstofatomen, elk met een enkel proton als kern, vervangen door twee zwaardere isotopen waarvan de kernen uit een proton en ee...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

water

het water zelfst.naamw.Uitspraak:   ['watər] Verbuigingen:   water|en, water|s (meerv.) 1) vloeistof die in pure toestand geen kleur of smaak heeft, en een groot deel van de aarde bedekt Voorbeelden:   `Heb je geen warm water?`, `Ik zet de bloemen ev...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/water

Water

De chemische verbinding van twee atomen waterstof met één atoom zuurstof. Het komt op onze aardbol voor in de drie verschillende aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig. Het is van zeer groot belang voor het dagelijkse weer en -leven.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/W.html

water

• [scheikunde] een geurloze, kleurloze en smaakloze vloeistof waarvan de moleculen bestaan uit één atoom zuurstof en twee atomen waterstof (H2O). •regenwater; veel voorkomende neerslag. •("enkel in het meervoud") stuk zee dat aan (g)een bepaald land toebehoort. •natuurlijke bedding waarin zich water bevindt. •vloeistof in het...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/water

Water

symbool voor de emoties van de oerziel. Bron van leven, onbewuste diepere lagen van de persoonlijkheid, wedergeboorte. Het zou kunnen worden opgevat als hetgeen Jung bedoelde met het collectieve onbewuste. Of wegzinken, ondergang. Het element water wordt bezield door ondines en waternimfen.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Water

Water is het hoofdbestanddeel van bier en een beslissende factor voor het uiteindelijke resultaat. Enkele bierbrouwerijen gebruiken bronwater, anderen betrekken het van de waterleidingsmaatschappij. Het soort bier dat men vroeger maakte was sterk afhankelijk van het water dat in de omgeving beschikbaar was. Voor licht gekleurde bieren, zoals pils, ...
Gevonden op http://www.bierwoordenboek.com/Water.ashx

Water

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] doorschijnende vloeibare zelfstandigheid die door de koude stolt en door de hitte wegdampt; zoet -, drinkbaar -, rivierwater; zout -, zeewater; hoog -, volle vloed; laag -, aflopende ebbe; stilstaand -, water zonder stroom; stil -, tussen vloed en ebbe; verbolgen -, onstuimige zee; open -...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Water

echt Nederlandsche handelswoorden (1914):benaming voor die obligatiën, welke worden uitgegeven zonder eenig onderpand.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Water

Uit `De lagere vaktalen: De tabakbewerkerstaal` 1914 die tabak houdt geen - meer: scheurt bij 't natmaken (te teer door broei).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Water

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 het water van den steen: mengeling van vlekken en aders in marmer, enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

water

(7732-18-5)
structuurformule: H2O
engelse vertaling: water
duitse vertaling: Wasser
Groepen: oplosmiddelen
CAS Nummer: 7732-18-5
NSC Nummer: 147337
Veel voorkomende verbinding waar zowel mens, dieren als planten niet zonder kunnen. Bevriest bij 0 o C tot ijs, waarbij in tegenstelling tot vrijwel alle andere verbindingen, het so...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

water

Belangrijkste voedingsstof. Speelt belangrijke rol in de spijsvertering, de afscheiding van afvalstoffen, het in stand houden van de lichaamsfuncties en reguleert de lichaamstemperatuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Water

"Over het water gereden", blaasovervulling bij paarden tijdens langdurig transport of na lange ritten, waarna ze moeilijk kunnen plassen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

water

Def.: de meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

water

Def.: grondoppervlak in principe bedekt met water. Toelichting: Rivier, kanaal, beek, zee , meer , oppervlaktewater in algemene zin. Objecten die periodiek met water bedekt zijn vallen hier ook onder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

water

Def.: objectcategorie in het natte beheer van de infrastructuur waaraan functie-eisen gesteld worden voor m.n.ecologie en waterkwaliteit, drinkwater, regionale watervoorziening, beroepsvisserij koelwater en zwemwater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Water

Iedereen weet wat water is. We kunnen het uit de kraan laten stromen om het te drinken of om iets schoon te maken. Maar wist je dat bijna 70 procent van de aarde bedekt is met water? En dat we zonder water niet kunnen leven? Misschien denk je er niet aan, maar water is één van de balan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Water

Heel belangrijke groeifactor voor de plant. Bij een tekort aan water kan de plant verwelken, kan er bladverbranding optreden en kan neusrot ontstaan bij tomaten. Nuttige weblink: Water geven bij aanhoudende droogte. (Tips om water te sparen.)
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Water

Een van de belangrijkste en meest algemene stof op aarde, waarvan de molekulen uit twee atomen waterstof en een atoom zuurstof bestaan. Zuiver water heeft geen kleur, reuk of smaak. Water speelt een belangrijke rol in het weer. Vrijwel al het water bevindt zich in zeeën, oceanen, meren en rivieren maar een heel klein deel, slechts 0,0005% van de t...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/35217/water

water

vloeistof waaruit zeeën en rivieren bestaan vb: het menselijk lichaam bestaat voor 90 procent uit water
ze zijn als water en vuur [kunnen elkaar niet uitstaan]
je moet wat water bij de wijn doen [een beetje toegeven]
hij kwam weer boven water [kwam weer opdagen]
het feest is in het water gevallen [niet do...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=water

Water

Grachten, kanalen en vijvers vormen de biotoop voor een grote verscheidenheid aan organismen, variërend van waterplanten die op het water drijven, tot micro-organismen die in het water leven. Bacteriën, watervlooien en andere micro-organismen geven het water een zelfreinigend vermogen. Ze breken bestanddelen af die in het water terecht komen en ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003407.html

Water

Dagelijks zorgen de Nederlandse waterbedrijven voor 3 miljard liter zuiver, streng gecontroleerd en dus betrouwbaar drinkwater. Voor ons kraanwater worden zelfs strakkere normen gehanteerd dan voor bron- en mineraalwater. Toch blijkt uit de cijfers van de frisdrankensector (FWS) dat Nederlanders steeds vaker water voorverpakt kopen. Kraanwater is 3...
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/water.aspx
Geen exacte overeenkomst gevonden.