Zoek op

Wedijveren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [gelijkvloeiend] (ik wedijverde, heb gewedijverd), trachten de overhand te verkrijgen, zijn best doen om anderen vooruit te komen.
*...LOOP, m. (-en), het lopen om het hardst (van menschen en paarden).
*...LOOPER, m.,
*...LOOPSTER, v. (-s), die deelneemt aan een wedloop.
*...PRIJS, m. (...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

wedijveren

[Nederlands] concurreren
Gevonden op https://quizlet.com/109743697/nederlands-flash-cards/

Wedijveren

Wedijveren betekent zich met iemand meten. Concurreren of rivaliseren zijn synoniemen zijn voor wedijveren. Het komt er op neer dat meerder personen of partijen hetzelfde doel proberen te bereiken, terwijl het vastligt dat dit niet iedereen zal lukken. In sportieve zin is er bijvoorbeeld maar één eerste plaats. De tien hardlopers die aan de 500 m...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Wedijveren

wedijveren

wedijveren werkw.Uitspraak:   ['wɛtɛivərə(n)] Verbuigingen:   wedijverde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gewedijverd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen proberen beter te zijn in iets dan iemand anders Voorbeeld:   `In dit verhaal we...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wedijveren

WEDIJVEREN

1) Beconcurreren 2) Concurreren 3) Dingen 4) Dingen naar 5) Emuleren 6) Kampen 7) Mededingen 8) Meedingen 9) Meten 10) Rivaliseren 11) Strijden 12) Vechten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WEDIJVEREN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.