Zoek op

welvaartsstaat

De verzorgingsstaat of ‘welfare state’ is een gemengde economie waarin de overheid een substantiële invloed uitoefent op de welvaartsverdeling door belastingen en uitkeringen en door het stelsel van sociale zekerheid . Ook door publieke voorzieningen, zoals gesubsidieerd onderwijs, openbaar vervoer en gesubsidieerde kunsten, wil d...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9099
Geen exacte overeenkomst gevonden.