Zoek op

welvaartstaat

politiek: samenleving waarin de overheid via wetgeving en financiële middelen zorgt voor het sociaaleconomisch welzijn van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/welvaartstaat

Welvaartstaat

de samenlevingsvorm van sommige rijke geïndustrialiseerde landen waarbij een aantal grondrechten van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot ontplooïng, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden, in het raam van de parlementaire democratie en met het behoud van de vrijemarkteconomische productiewijze. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.