wetenschap (11x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

wetenschap

Eng: science [strafprocesrecht] feiten en omstandigheden waarvan de rechter op de hoogte is Zie ook wetenschappelijke eigendom…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekwetop.html#19571

wetenschap

de wetenschap zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈwetənsxɑp] Verbuigingen:   wetenschap|pen (meerv.) 1) alle kennis die we hebben op een bepaald gebied en de systematische manier waarop we verdere kennis kunnen verkrijgen Voorbeeld:   `de wetenschap ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wetenschap

wetenschap

geheel van kennis op een bepaald gebied vb: economie is een wetenschap
het ergens van op de hoogte zijn vb: de wetenschap dat zij zou komen, maakte hem blij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wetenschap

wetenschap

Het recht te delen in de vooruitgang en voortbrengselen van de wetenschap is vastgelegd in de Universele verklaring. Internationale verdragen noemen verder de rechten op bescherming van wetenschappelijke ontdekkingen (auteursrecht), op de vrijheid die noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek, en op vrijelijk gegeven toestemming tot wetenscha...
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1732

Wetenschap

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Wetenschap``] Zie Krijgskunde
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

WETENSCHAP

1) Bekendheid 2) Bewustzijn 3) Computerkunde 4) Doctrine 5) Geheel der menselijke kennis 6) Geheel der menselijke kennis (crypt.) 7) Het weten wie of wat 8) Het geheel der menselijke kennis 9) Ideologie 10) Kennis 11) Kunde 12) Studie 13) Vak van studie 14) Welgeordende kennis 15) Weten 16) Wijsheid 17) Weet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WETENSCHAP/1

Wetenschap

Een menselijke bedrijvigheid die erop gericht is tot gesystematiseerde en betrouwbare kennis te komen.Een benaderingswijze die toelaat betrouwbare kennis te bereiken, dat wil zeggen die aanleiding geeft tot algemene consensus van degenen die ze ernstig bestuderen en die bovendien achteraf niet door de feiten wordt gelogenstraft.Houdt zich bezig met...
Gevonden op http://www.fkgent.be/home

Wetenschap

Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende objectieve menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenlevi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap

Wetenschap

Wetenschap omvat zowel de menselijke kennis op bepaalde gebieden, de manier waarop mensen deze kennis ontvangen als het geheel (de organisatie) waarbinnen de informatie wordt vergaard. Wetenschap is dus een erg breed begrip. Het belangrijkste onderdeel van de wetenschap is het systematisch (op een bepaalde manier) verwerven van kennis. Door middel ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Wetenschap

wetenschap

kennis; bestudering van een vak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wetenschap

wetenschap

het weten, de kennis
Jaar van herkomst: 1300 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.