Zoek op

wijzen

•aanduiden, aanwijzen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/wijzen

Wijzen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [ongelijkvloeiend] (ik wees, heb gewezen), toonen, aantoonen, doen zien, laten zien; onderrigten, te recht helpen; vellen, uitspreken (een vonnis).
~, ow. zich vertoonen, zich voordoen; het kompas wijst...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

wijzen

je hand of arm in die richting houden vb: hij wijst naar de boot in de verte
de pijl wijst naar links [de punt is naar links gericht]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wijzen

wijzen

wijzen werkw.Uitspraak:   [ˈwɛizə(n)] Verbuigingen:   wees (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gewezen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) met je arm en hand of vinger aanduiden Voorbeeld:   `wijzen naar de klok`naar/op je voorh...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wijzen

Wijzen

[gebaar] - Wijzen is een gebaar met de wijsvinger, de hand of de hele arm om de aandacht op iets of iemand te vestigen. Soms ervaart men naar iemand wijzen als onbeleefd of beledigend. Zo kan wijzen gebruikt worden om iemand te beschuldigen. Wanneer iemand naar je wijst, kan dat ook betekenen dat hij of zij een beroep op je...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_(gebaar)

wijzen

aanduiden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wijzen

wijzen

aanduiden (met de vinger)
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

wijzen

[Vergeten woorden] (st. wees, heeft-is gewezen) stromen, vloeien [in wijzende ‘stroom’, ~ Wezer (Duitsland), wees ‘poel’, wees ‘beemd’, wis ‘natte weide’, wezend ‘luchtpijp; slokdarm’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden
Geen exacte overeenkomst gevonden.