Zoek op

zand

steenstof
Jaar van herkomst: 893 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Zand

Minerale deeltjes met een korrelgrootte van 0,05 - 2 mm. Ook wel: 63 tot 2000 micron, afhankelijk van de gehanteerde indeling.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

zand

stof die bestaat uit kleine korrels vb: kleine kinderen spelen graag met zand
zand erover [we praten er niet meer over]
zand schuurt de maag [een beetje zand in het eten is niet erg]
als los zand [zonder samenhang]
hem zand in de ogen strooien [hem misleiden]
zijn kop in het zand steken [iets nie...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zand

zand

Zand is een erosieproduct afkomstig van rotsformaties. Als grondsoort bestaat zand uit minerale deeltjes met een korrelgrootte tussen de 0,063 en 2 mm. Het is een in het water afgezet materiaal. Zand is een waterdoorlatende grondsoort. Zand geeft een goed draagvlak voor een gebouw omdat het nauwelijks samendrukbaar is. Naast de korrelgrootte is de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Zand

Zand bestaat uit minerale deeltjes met een korrelgrootte tussen de 0,063 en 2 mm
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

zand

Minerale deeltjesw met een korrelgrootte van 0,05 - 2 mm. Ook wel: 63 tot 2000 micron, afhankelijk van de gehanteerde indeling.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

zand

Verweringsmateriaal, minerale deeltjes met doorsneden van 0,05-2 mm. Bestaat voor het het merendeel uit kwarts.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Zand

Zand is korrelig afbraakmateriaal van gesteenten. We gebruiken het voor zeer veel doeleinden, bijvoorbeeld in beton- en metselmortels, in asfalt, als ophoogmateriaal voor bouwterreinen of wegfunderingen en in bouwstenen. Het Nederlandse zand bestaat meestal uit een mengsel van silt, klei en grind. Zand kan ook schelpen bevatten en organische resten...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000317.html

Zand

Grondsoort; al naar gelang de korrelgrootte worden zand- en klei als volgt ingedeeld:grind: > 2000 mu;grof zand: 200 – 2000 mu;fijn zand: 50 – 200 mu;leem: 16 – 50 mu;slib: < 16 mu;lutum (klei): < 2 mu.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Zand

Verweringsmateriaal, minerale deeltjes met doorsneden van 0,05-2 mm. Bestaat voor het merendeel uit kwart
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

zand

(zie korrelgrootte), korrelvormige deeltjes tussen 50 micron en 2 mm groot
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Zand

Zie opwas
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Zand

= Zandgrond
Bestaat uit minerale deeltjes met een doorsnee tussen 50 en 2000 micron. De zandfractie wordt opgedeeld in de fractie van het fijne zand (50 - 210 mu)en het grove zand (tot 2000 mu). Materiaal van 2000 tot 630000 mu (2 - 63 mm) wordt grind
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Zand

zand

Verweringsmateriaal, minerale deeltjes met doorsneden van 0,05-2 mm. Bestaat voor het het merendeel uit kwarts.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

zand

Deeltjesfractie in baggerspecie groter dan 63 µm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10641

Zand

Voornamelijk uit deeltjes van 50 tot 2000 mu bestaande grondsoort met niet meer dan 20% slib. Door stromend water neergelegd zand vertoont een andere korrelgrootte dan zand dat door wind is vervoerd. Zand is op zichzelf niet erg vruchtbaar, doordat het uit mineralen bestaat, die maar langzaam verweren en verder vrijwel geen voedingsstoffen voor de ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Zand

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] [zeker, zekere] lichte fijne geelachtige aarde met schulpen enz. vermengd; [figuurlijk] op - bouwen, ijdele plannen maken, op onzekeren grondslag te werk gaan; [iemand] - in de oogen werpen, hem bedriegen, foppen, misleiden, verblinden; als droog - aaneenhangen, zonder zamenhang zijn, gee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0029.htm

zand

gronddeeltje groter dan 2-1000 mm
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

zand

Wind en water teisteren vele duizenden jaren overal in de wereld gesteenten. Hierdoor ontstaat een afbraakmateriaal dat wij zand noemen. Zand komt bijna overal in de wereld voor en kent vele verschillende verschijningsvormen
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Zand

[Aardrijkskunde] De kleine korreltjes gesteente die ontstaan door verwering en nog met het blote oog te zien zijn
Gevonden op https://quizlet.com/96496623/aardrijkskunde-flash-cards/

zand

Def.: een natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

zand

1 Grondsoort, cf. NEN 5104 geclassificeerd op grond van een minimaal aandeel korrels in de zandfractie en aan maxima gebonden percentages grind3 (
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Zand

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Zand``] Het Z. bestaat in zuiveren toestand uit zeer fijne, hoekige of ronde kwartskorrels. Het vormt het hoofdbestanddeel van den zandgrond, waarin het meestal vermengd met vele aardachtige deelen voorkomt. Het rivierzand of kiezelzand is het zuiverste en het best voor bouwkundige werken te gebruiken. ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0027.htm

zand

•een losse massa die bestaat uit miljoenen stukjes steen en schelpen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zand

Zand

Grofste van de minerale componenten van grond en als kleine grindkorrels te voelen wanneer een beetje grond tussen de vingers wordt fijngewreven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941
Geen exacte overeenkomst gevonden.