Zoek op

zelfkeuze

Verkoopsysteem waarbij de klant kan kiezen zichzelf te helpen tot hij bij de kassa geholpen wordt of zich laat helpen door een verkoopmedewerker.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Zelfkeuze

Verkoopsysteem waarbij de klant in principe zelf zijn keuze bepaalt. De verkoper of verkoopster komt slechts te hulp als de klant daartoe duidelijk de wens te kennen geeft. Zelfmanagement - Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes en daarnaar handelen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.