Zoek op

zienswijze

asielrecht: reactie van de asielzoeker op het voornemen om de asielaanvraag af te wijzen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zienswijze

zienswijze

de manier waarop je ergens naar kijkt en erover oordeelt vb: hij heeft een andere zienswijze op de politiek dan ik Synoniemen: visie kijk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zienswijze

Zienswijze

Een reactie op een ontwerp-besluit van een `belanghebbende` (een natuurlijke of rechtspersoon) gericht aan het bevoegd gezag.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

zienswijze

Def.: het schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken van de mening n.a.v. een aanvraag of een ontwerpbeschikking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

zienswijze

de zienswijze zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['zinswɛizə] Verbuigingen:   zienswijze|n (meerv.) 1) mening over een zaak en hoe die moet worden aangepakt Voorbeeld:   `uiteenlopende zienswijzen`Synoniem:   visie 2) reactie op...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zienswijze

Zienswijze

[bestuursrecht] - Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp-bouwvergunning, een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-milieuvergunning (ontwerp-beschikking Wet Milieube...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zienswijze_(bestuursrecht)

Zienswijze

Met het begrip zienswijze wordt een manier van kijken naar de actuele werkelijkheid vanuit een bepaald standpunt of orientatie bedoeld. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zienswijze

ZIENSWIJZE

1) Beschouwingswijze 2) Beschouming 3) Beschouwing 4) Denkbeeld 5) Denkwijze 6) Gezichtspunt 7) Idee 8) Interpretatie 9) Inzicht 10) Inzien 11) Kijk 12) Lezing 13) Mening 14) Oordeel 15) Opinie 16) Optiek 17) Opvatting 18) Overtuiging 19) Standpunt 20) Visie 21) Zin
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZIENSWIJZE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.