Zoek op

Zoomvegetatie

Zoomvegetatie, oftewel kruidachtigen en grasland. Brandnetels en koekoeksbloemen die ongestoord in een hoekje kunnen groeien. Hier kunnen bijvoorbeeld spinnen goed in huizen en vlinders poppen graag in brandnetels. Op de nattere delen gedijen de gele lis, koninginnekruid, kattenstaart, krabbescheer, dotterbloem, gagel, varens, knoopkruid en vogelkers goed. Op de drogere delen daslook, salomonszegel en longkruid. Zie ook Mantelvegetatie en Kernvegetatie ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.