Zoek op

zwijgplicht

advocatuur: plicht zich te verontschuldigen van het afleggen van bewijs in verband met het ambts-/beroepsgeheim. Bijv. bij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zwijgplicht

zwijgplicht

patiëntenrecht: onderdeel van het beroepsgeheim van de arts, dat inhoudt dat hij dient te zwijgen over hetgeen hij heeft ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zwijgplicht

zwijgplicht

De plicht om niets te vertellen dat men uit hoofde van beroep of ambt heeft gehoord en zou kunnen dienen als bewijs. Zo iemand – bijvoorbeeld een arts of advocaat – heeft een ambts- of beroepsgeheim. De zwijgplicht van diverse beroepsgroepen is bij de wet geregeld.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/zwijgplicht

zwijgplicht

zwijgplicht zelfst.naamw. juridisch de verplichting tot zwijgen    Voorbeeld: `In de Nederlandse wetgeving bestaat er geen zwijgplicht. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zwijgplicht' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zwijgplicht

zwijgplicht

•verplichting tot zwijgen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zwijgplicht

Zwijgplicht

De plicht om te zwijgen, met name vanwege het beroepsgeheim. Zie ook Verschoningsrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Zwijgplicht

Wettelijke verplichting voor artsen om te zwijgen ten opzichte van iedereen behalve de patiënt. Onder zwijgplicht valt alleen de kennis die de arts bij de uitoefening van zijn beroep of ambt heeft verkregen. Het is vereist dat de arts ten opzichte van degene over wiens geheim het gaat, in een beroeps- of ambtsmatige relatie staat of heeft gestaan....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.