Zoek op

zwijgrecht

strafprocesrecht: het recht van een verdachte om niet te antwoorden op vragen die aan hem worden gesteld door politie of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zwijgrecht

zwijgrecht

strafprocesrecht: het recht van een verdachte om niet te worden gedwongen getuigenissen af te leggen in zijn eigen nadeel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=zwijgrecht

zwijgrecht

(verdachten) Gebruikt voor: nemo tenetur Meer specifiek: cautie pressieverbod Minder specifiek: strafprocesrecht Zie ook: zwijgende verdachten
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2552

zwijgrecht

(getuigen) recht om geen getuigenis te hoeven afleggen Gebruikt voor: verschoningsrecht Minder specifiek: strafprocesrecht Zie ook: beroepsgeheim bijzondere opsporingsmethoden getuigen getuigenverhoor schending van geheimen
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7822

zwijgrecht

(verdachten) Gebruikt voor: nemo tenetur Meer specifiek: cautie pressieverbod Minder specifiek: strafprocesrecht Zie ook: zwijgende verdachten
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7823

Zwijgrecht

Een verdachte is niet tot antwoorden verplicht en dient voor verhoor te worden gewezen op zijn recht om te zwijgen. Zie ook Waarschuwingsplicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

zwijgrecht

zwijgrecht zelfst.naamw. juridisch het recht om geen verklaring af te hoeven leggen    Voorbeeld: `Hij beriep zich op het zwijgrecht. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zwijgrecht' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zwijgrecht

zwijgrecht

Het recht van een verdachte niet te hoeven antwoorden op vragen die aan hem worden gesteld door de politie of de rechter. In tegenstelling tot getuigen wordt een verdachte daarom nooit onder ede gehoord tijdens een rechtszitting. Het zwijgrecht van de verdachte is gebaseerd op het beginsel van nemo tenetur prodere se ipsum , wat betekent dat '...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9982

Zwijgrecht

Het zwijgrecht is het recht van een verdachte om te zwijgen op vragen van de gerechtelijke autoriteiten. Een verdachte wordt nooit onder ede gehoord en er is dus geen rechtsplicht om de waarheid te zeggen. Het zwijgrecht vloeit voort uit het beginsel van nemo tenetur prodere se ipsum, wat letterlijk "niemand is gehouden tegen zichzelf (bewijs) te....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgrecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.