Maart

Wat gebeurde er in maart? Een overzicht van dag tot dag.


01 maart

In 1896 ontdekte Antoine Henri Becquerel het fenomeen radioactiviteit. Radioactiviteit wordt uitgedrukt in becquerel (Bq). Als er van een stof 1 atoom per seconde vervalt (desintegreert) is die stof een radioactieve bron (stralingsbron) met een sterkte van 1 becquerel. In 1903 kreeg Becquerel de Nobelprijs voor de Natuurkunde. lees meer

02 maart

In 1820 wordt Eduard Douwes Dekker, beter bekend onder het pseudoniem Multatuli geboren. Hij werkte als ambtenaar in voormalig Nederlands-Indië waar hij de vele wantoestanden zag onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse koloniale bewind. Hij schreef het boek `Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy.` wat een diepe indruk maakte. In 2002 werd de Max Havelaar door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgeroepen tot het belangrijkste Nederlandstalig letterkundige werk aller tijden. lees meer

03 maart

In 1857 verklaren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de oorlog aan China. De Tweede Opiumoorlog duurde 4 jaar. In 1860 lukte het de troepen Peking te bezetten. De nieuwe conventie van Peking eiste onder meer het legaliseren van opium. Dit verdrag wordt door China gezien als een van de ongelijke verdragen. lees meer

04 maart

In 1678 wordt Italiaans componist Antonio Vivaldi geboren. Vivaldi was op 25- en 26 jarige leeftijd priester, maar stopte hiermee vanwegen zijn slechte gezondheid. Vivaldi werd vioolleraar in een meisjesweeshuis in Venetië, het Pio Ospedale della Pietà. De musicerende wezen stegen snel in aanzien, ook in het buitenland. Zijn beroemdste werk is waarschijnlijk Le Quattro Stagioni (De vier jaargetijden). lees meer

05 maart

In 1918 verschuift de Sovjet-Unie de hoofdstad van Petrograd (Sint-Petersburg) naar Moskou. De stad werd in 1703 gesticht. De stad kreeg een Westers aanzien met onder meer zo`n veertig grachten naar Nederlands model. Tegenwoordig wonen er zo`n 5 miljoen mensen. Men schat dat er tijdens de Tweede-Wereldoorlog zeker meer dan een miljoen mensen zijn omgekomen. Voor de heldhaftige verdediging kreeg Leningrad de eretitel Heldenstad van de Sovjet-Unie. lees meer

06 maart

In 1987 komen bij een ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise 193 passagiers om het leven. De Britse veerboot kapseisde vlak na vertrek richting Dover uit de haven van Zeebrugge, op zo`n 91 meter voor de Belgische kust. Er waren diverse oorzaken van de ramp, de belangrijkste waren het openlaten van de boegdeur, het te snel varen, het niet leeg zijn van de ballasttanks, en het drinken van alcohol tijdens actieve dienst door officieren. lees meer

07 maart

In 1987 komen bij een ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise 193 passagiers om het leven. De Britse veerboot kapseisde vlak na vertrek richting Dover uit de haven van Zeebrugge, op zo`n 91 meter voor de Belgische kust. Er waren diverse oorzaken van de ramp, de belangrijkste waren het openlaten van de boegdeur, het te snel varen, het niet leeg zijn van de ballasttanks, en het drinken van alcohol tijdens actieve dienst door officieren. lees meer

08 maart

In 1952 wordt voor het eerst een kunsthart ingebracht. De patiënt bleef 80 minuten in leven. Wanneer je een ernstig probleem aan je hart hebt, wat niet met operaties of medicijnen te genezen is heb je een waarschijnlijk een harttransplantatie nodig. Dit kan een donorhart zijn, maar vanwege het tekort aan donoren zijn er lange wachtlijsten. Eén van de alternatieven voor een donorhart is het kunsthart, waar men volop mee aan het experimenteren is. lees meer

09 maart

Op de `1959 Toy Fair` wordt Barbie geïntroduceerd door Mattel. In dat jaar begon tevens de officiële massaproductie. Barbies mannelijke equivalent Ken ontstond twee jaar later. De Afro-Amerikaanse pop Christie volgde in 1968 en in 1997 kwam daar ook nog Becky bij, die in een rolstoel zit. lees meer

10 maart

In 1831 wordt het Franse Vreemdelingenlegioen opgericht. Het vreemdelingenlegioen bestaat uit bijna 8000 man, samengesteld uit 136 verschillende landen en Frankrijk. Het legioen heeft in veel kritieke veldslagen gevochten, waaronder de Slag om Verdun. Het legioen werd hoog onderscheiden voor zijn inspanningen in de Eerste Wereldoorlog. lees meer

11 maart

In 1818 wordt de roman Frankenstein van Mary Shelley gepubliceerd. Het werk wordt wel gezien als het eerste voorbeeld van sciencefiction. Ten onrechte wordt de naam Frankenstein vaak verbonden aan het in het verhaal geschapen monster. Het is echter de naam van de persoon die het monster schiep. De roman is ondertussen bedolven onder de toneelversies, pastiches en parodieën, verfilmingen en stripversies. lees meer

12 maart

Op 15 jarige leeftijd overlijdt Anne Frank in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen aan tyfus. Twee dagen daarvoor stierf haar zuster in hetzelfde kamp, ook aan de gevolgen van tyfus. Alleen al tussen januari en april 1945 stierven ongeveer 35.000 personen in het kamp aan ziekten, ondervoeding en uitputting. Drie weken na Annes dood bevrijdden Britse troepen Bergen-Belsen. lees meer

13 maart

In 1697 veroveren de Spanjaarden het laatste vorstendom van de Maya. De Spanjaarden begonnen rond 1520 aan de verovering van het Mayagebied. De Maya kunnen bogen op een geschiedenis van zeker 3000 jaar en er zijn vandaag nog een aantal miljoen Maya die een van de Mayatalen spreken. lees meer

14 maart

In 2003 wordt de langste tunnel voor het wegverkeer van Nederland geopend. De Westerscheldetunnel is een tunnel van 6,6 kilometer lang onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. Het diepste punt bereikt de tunnel onder de Pas van Terneuzen, 60 meter onder waterniveau. lees meer

15 maart

In 44 voor Christus wordt Julius Caesar vermoord. Gaius Julius Caesar wordt gezien als een van de machtigste mannen van zijn tijd. Hij had jarenlang de politieke macht te Rome. Marcus Antonius bracht het dode lichaam van Caesar naar buiten en liet het op een baar leggen. Naast de dode Caesar onthulde hij de namen van de moordenaars en las het testament voor. De dictator bleek zijn tuinen aan de stad te hebben vermaakt en aan iedere burger 300 sestertiën, dat was 10 weken loon. De menigte stond verbijsterd. De scepsis ten opzichte van Caesar sloeg om in een wilde verering. lees meer

16 maart

In 1581 wordt Pieter Corneliszoon Hooft geboren. Hooft was een Nederlands dichter en historicus In het werk `De Nederlandse Histooriën` beschrijft hij de periode van de troonsafstand van Karel V van het Heilige Roomse Rijk tot en met de moord op Willem van Oranje in 1584. Helaas heeft P.C. Hooft zijn werk door vroegtijdig overlijden in 1647 niet helemaal kunnen afmaken. Het werk van Hooft is erg moeilijk leesbaar en weinigen kunnen zeggen het gehele werk van Hooft gelezen te hebben. Er zijn in de afgelopen tijd wel hertalingen beschikbaar waardoor de leesbaarheid wordt bevorderd. De prestigieuze P.C. Hooftstraat in Amsterdam, in de volksmond ook wel `de PC`, is naar Hooft genoemd. Hetzelfde geldt voor de P.C. Hooftprijs. lees meer

17 maart

In 1798 wordt de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ontbonden. De VOC was de eerste echte multinational ter wereld en wordt eveneens gezien als het eerste bedrijf dat aandelen uitgaf, teneinde de uitvaarten te kunnen bekostigen. Uiteindelijk werden in de gehele bestaansperiode meer dan 4700 reizen onder VOC-vlag naar Azië aanvaard, waarvan 1147 vanaf de Middelburgse rede bij Fort Rammekens. lees meer

18 maart

In 1990 vindt de grootste kunstroof aller tijden plaats. 12 schilderijen van onder meer Rembrandt en Vermeer ter waarde van honderden miljoenen dollars worden gestolen uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. De schilderijen zijn nooit teruggevonden. lees meer

19 maart

In 1932 wordt de Sydney Harbour Bridge geopend. Het is de breedste brug ter wereld. In totaal is er 6 jaar aan gewerkt. De brug is van staal gemaakt en bestaat uit 6 miljoen (met de hand geslagen) klinknagels. Sydney Harbour bridge is 1149 meter in lengte en heeft een boogspan van 503 meter. De top van de boog is 134 meter boven zeeniveau. Door zijn mooie ligging is het een beroemd internationaal symbool geworden. lees meer

20 maart

In 1815 verschijnt Napoleon in Parijs nadat hij zijn ballingschap op Elba ontvlucht is. Hij neemt een leger van 140,000 man mee, en nog eens 200,000 verijwilligers. Tijdens zijn ontsnapping deden de Franse troepen geen poging om hem te stoppen maar sloten zich massaal bij hem aan. De koning was ondertussen gevlucht naar Gent. De `Honderd Dagen` bestrijkt de periode vanaf Napoleons vlucht van Elba en terugkeer naar Frankrijk in februari 1815 tot zijn nederlaag in de Slag bij Waterloo en aftreden als keizer in juni van dat jaar. De oorlog werd voornamelijk uitgevochten in België. lees meer

21 maart

Zuid-Afrikaanse bezetting van Namibië illegaal. Namibië is vanaf de 18e eeuw bezet gewwest door Nederlanders, Britten, Duitsers en Zuid-Afrikanen. Het grote land is met zo`n 2 personen per vierkante kilometer, na Mongolië het dunstbevolkte land ter wereld. lees meer

22 maart

In 1960 vragen Arthur Schawlow en Charles Townes patent aan op laser. Het woord laser is een afkorting van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Nederlands vertaald: lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling. Einstein had al veel eerder de theoretische basis ervoor had gelegd toen hij in 1917 zijn ontdekking van de gestimuleerde emissie van fotonen publiceerde. lees meer

23 maart

In 1998 wint de film Titanic elf Oscars en evenaart daarmee het record van Ben-Hur uit 1959. De film was zowel bij critici als aan de kassa`s een succes, de film won elf Oscars, waaronder die voor beste film, en werd commercieel gezien de meest succesvolle film allertijden, met een wereldwijde opbrengst van 1,8 miljard dollar. lees meer

24 maart

In 1989 loopt de olietanker Exxon Valdez voor de kust van Alaska aan de grond; er komt minstens 42.000 m³ olie vrij. Door een botsing met Bligh Reef ontstond de grootste olielekkage in de geschiedenis. 1.900 kilometer kustlijn van Alaska raakteverontreinigd, 580.000 zeevogels, 5.500 otters, talloze robben en zeeleeuwen stierven. De visserij liep enorme schade op. lees meer

25 maart

In 1821 verklaart Griekenland zich onafhankelijk en breekt de opstand tegen de Turken uit. Met bloeddorstige wreedheid slaan de Turken terug. De Griekse opstand was in bloed gesmoord, het land verwoest. Ondertussen had echter de publieke opinie in Europa partij gekozen voor de Grieken; de genootschappen van filhellenen stuurden geld, wapens en vrijwilligers. Ze verafschuwden de Turkse moordpartijen op de Grieken, die ze als afstammelingen van de helden van Marathon en Thermopylai beschouwden. Rusland, Frankrijk en Engeland schieten te hulp en verdsrijven de Turken. lees meer

26 maart

In 2000 wint Vladimir Poetin de presidentsverkiezingen in Rusland. Poetins presentatie en voorkomen stonden in schril contrast met de zieke en zwakke Jeltsin. Poetin was jong, sportief, hield zich verre van de drank, bleek ter zake kundig en kwam goed uit zijn woorden. Zijn ster rees binnen enkele maanden tot eenzame hoogte, waar hij sindsdien is blijven staan, geholpen door snel stijgende olieprijzen, een aangename economische groei, maar ook het muilkorven van de media en een systematische zuivering van het politieke landschap. Potentiële concurrenten kregen geen kans, kritiek op de president was taboe. lees meer

27 maart

In 2004 vestigt NASA een nieuw snelheidsrecord met de X-43A met een snelheid van 7 maal de geluidssnelheid (ruim 7700 kilometer per uur). LAter zal het toestel Mach 9.6 halen. De scramjet motor gebruikt waterstof als brandstof, de zuurstof voor verbranding wordt uit de lucht haalt. Men verwacht dat deze technologie in de toekomst ook voor commerciëlle toestellen gebruikt kan worden. lees meer

28 maart

In 1854 verklaren Frankrijk en Groot-Britanië de oorlog aan Rusland. Aan Franse en Bristse zijden kwamen meer dan één op de drie soldaten om het leven, in totaal meer dan 250.000 van de 700.00. De aanleiding was het vernietigen van de Turkse vloot bij Sinope door een Russische vloot. De Krimoorlog is ook bekend vanwege de rol van Florence Nightingale die de gevaren van het slagveld trotseerde om de soldaten medische hulp te bieden. In deze tijd was dat -zeker voor een vrouw- een ongehoorde zaak. lees meer

29 maart

In 1990 keurt de Kamer in België een wetsvoorstel waardoor zwangerschapsonderbreking onder bepaalde voorwaarden niet langer strafbaar is. In Nederland gebeurde dit 8 jaar eerder. Het abortuscijfer ligt in Nederland op circa 9 (op de 1000 zwangerschappen) in Vlaanderen is het 10 op de 1000, in Brussel 5 op de 1000. lees meer

30 maart

In 1842 wordt voor de eerste keer een verdoving met ether gebruikt in een operatie. Lachgas en ether doken wel op tussen 1800 en 1845 in artistieke kringen en als kermisattractie in Engeland en Amerika. Foorkramers vroegen vrijwilligers om lachgas, dat ter plaatse werd aangemaakt, of etherdamp in te ademen. De gebruikers kwamen terecht in een soort dronkenschap met daarbij een hilarische lach. Vandaar de naam lachgas. Een paar opmerkzame artsen stelden ter gelegenheid van deze `ether frolics` en `nitrous capers` vast dat de gebruikers die toevallig een kwetsuur opliepen zich van geen pijn bewust waren en zich het toebrengen van de verwondingen niet herinnerden. lees meer

31 maart

In 1991 eindigt het Warschaupact. Het Warschaupact was een militair bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa, de tegenhanger van de NAVO. De NAVO en het Warschaupact hebben nooit een rechtstreeks militair conflict gehad, maar bestreden elkaar meer dan 35 jaar in de Koude Oorlog. In december 1988 schafte Michail Gorbatsjov de Brezjnev-doctrine echter af en verklaarde dat de Oost-Europese landen hun eigen koers konden varen. lees meer