Kopie van ` ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Categorie: Milieu
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 2


HFK`s
Gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK`s) komen vrij bij de productie van HCFK`s en het gebruik als koelmiddel in stationaire en mobiele koelinstallaties, blaasmiddel bij schuimproductie, schoonmaak- en oplosmiddel, brandblusmiddel, drijfgas en in medische toepassingen. In totaal kwam in Nederland naar schatting 6,7 Mton CO2 eq. vrij in 1995 (6,3 Mton door industrie, 0,4 Mton door alternatieve toepassing van CFK).

IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een internationale organisatie die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en verwante thema`s.