Kopie van `Door het raam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Door het raam
Categorie: Mens en samenleving > Uittreding
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 8


Astraal
Er zijn twee werelden die door elkaar heen lopen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de stoffelijke wereld (het heelal inclusief de aarde) en de fijnstoffelijke wereld: de astrale wereld. De astrale wereld is de wereld van geesten zonder zwaarstoffelijk lichaam en je astraallichaam is je geestlichaam. Je geestlichaam overleeft je fysieke lichaam, omdat je geest onsterfelijk en daarmee eeuwig is.

Astraallichaam
Het astraallichaam (geestlichaam) is een fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. Tijdens uittredingen reis je met je astraallichaam. Het astraallichaam neemt vaak automatisch de vorm aan van het aardse lichaam. Het is van een fijnstoffelijke substantie die ervaren kan worden als (semi-) transparant, (semi-) transparant zilvergrijs, zilver, grijs, blauw, goud. Het astraallichaam kan onbekleed maar ook bekleed zijn.

Astrale erotiek
het hebben van erotische ervaringen terwijl je uit je stoffelijke lichaam bent getreden of terwijl je met een astraal (= geest) bewustzijn waarneemt. Astrale erotiek kent vele soorten en uitingsvormen waaronder erotische chakra-energie, astrale erotiek in je stoffelijke lichaam (vergelijk: tantra en seksuele Kundalini energie), astrale erotiek met geesten en energieën (al dan niet bekenden), erotische wind- en bliksemenergie, erotische snelheidsenergie, buitenaardse(n) erotiek, astrale natuurerotiek. Door het proces van uittreden zelf raken de zeven chakra`s, en met name het eerste en tweede seksuele chakra, in beroering . Hierdoor kun je onverwacht en misschien ongewild in een staat van opwinding belanden. In deze deels stoffelijke, deels astrale staat van opwinding kun je erotische energieën, maar ook geesten aantrekken, die heel onzuiver of juist goddelijk zuiver, of alles daar tussenin kunnen zijn. Het is aan jezelf daarmee om te leren gaan: op de aarde is het niet anders.
Astrale erotiek is een vorm van eenwording met energieën en geesten. Het is mogelijk dat je een overgegane geliefde in een astrale sfeer ontmoet en hernieuwde mooie (erotische) ervaringen met elkaar deelt. Het is ook mogelijk dat je geesten en energieën aantrekt die buitenaards zijn en die iets van je willen leren en-of iets met je willen delen. Je bent altijd eigen baas, maar de ander op je astrale pad kan ook een eigen wil en-of bedoeling hebben, die niet persé onzuiver hoeft te zijn. Indien de geest en-of energie niet verkeerd aanvoelt (gevoel bedriegt je niet), kun je, als je dat wilt, een zekere openheid betrachten en de ervaring niet meteen blokkeren en misschien zelfs met gezonde nieuwsgierigheid beleven.

Astrale projectie
Het uittreden-Een uittreding werd vooral in de pioniersjaren (20e eeuw) astrale projectie genoemd, maar ook nu nog wordt deze term in bepaalde kringen gebruikt. In deze definitie wordt het uittreden meer gezien als het projecteren van je bewustzijn (van je brein) naar een andere plaats, alwaar je waarnemingen kan doen. Interessant voer dus voor spionnen.

Astrale reis
Je ervaart jezelf duidelijk als astraallichaam respectievelijk: je ervaart dat je een astraallichaam hebt en je hebt controle over dat lichaam (zie ook de afbeelding hierboven), maar je hebt het uittreedproces zelf niet of nauwelijks bewust meegemaakt. Dit is in feite dus ook een uittreding, alleen ligt hier niet de nadruk op het proces, maar wat er daarna gebeurt. Als je dan ook nog eens weet dat er in dat astraallichaam weer een ander, nog fijner lichaam zit, is dat genoeg reden om nadenkend te worden (als je dat al niet was). Het is hier niet te plaats om uitputtend te zijn; men zij doorverwezen naar boeken en artikels die te vinden zijn via de op deze pagina genoemde trefwoorden.

BDE/Bijna Dood Ervaring
Deze doet zich voor in situaties waarbij de persoon in kwestie dichtbij of midden in het aardse sterfproces is. Hierbij is er sprake van uittreden in meer `definitieve` zin waarbij de ervaring gericht is op de aankomst aan gene zijde, de `andere kant`. De BDE komt dan ook vaak voor wanneer je door een ingrijpend ongeluk - ongeval buiten bewustzijn raakt, wanneer je op het randje van overgaan zweeft door een ingrijpende operatie of tijdens andersoortige sterf- , overgangssituaties.

ESP/ Extra Sensory Perception
een internationale aanduiding voor buitenzintuiglijke waarneming (zie boven). Term van J.B.Rhine.

Overgaan
Overgaan is het juiste woord voor `sterven` of `doodgaan`. In feite bestaat er immers geen dood, omdat slechts het fysieke lichaam, dat aan het eind van iemands leven zijn mooie taak vervuld heeft, bij het overgaan achter wordt gelaten. Het overgaan is voor veel mensen een magische ervaring omdat ze terugkeren naar het huis van hun ziel dat uit pure liefde en puur licht bestaat.