Kopie van `Door het raam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Door het raam
Categorie: Mens en samenleving > Uittreding
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 26


Astraal
Er zijn twee werelden die door elkaar heen lopen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de stoffelijke wereld (het heelal inclusief de aarde) en de fijnstoffelijke wereld: de astrale wereld. De astrale wereld is de wereld van geesten zonder zwaarstoffelijk lichaam en je astraallichaam is je geestlichaam. Je geestlichaam overleeft je fysieke lichaam, omdat je geest onsterfelijk en daarmee eeuwig is.

Astraallichaam
Het astraallichaam (geestlichaam) is een fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. Tijdens uittredingen reis je met je astraallichaam. Het astraallichaam neemt vaak automatisch de vorm aan van het aardse lichaam. Het is van een fijnstoffelijke substantie die ervaren kan worden als (semi-) transparant, (semi-) transparant zilvergrijs, zilver, grijs, blauw, goud. Het astraallichaam kan onbekleed maar ook bekleed zijn.

Astrale erotiek
het hebben van erotische ervaringen terwijl je uit je stoffelijke lichaam bent getreden of terwijl je met een astraal (= geest) bewustzijn waarneemt. Astrale erotiek kent vele soorten en uitingsvormen waaronder erotische chakra-energie, astrale erotiek in je stoffelijke lichaam (vergelijk: tantra en seksuele Kundalini energie), astrale erotiek met geesten en energieën (al dan niet bekenden), erotische wind- en bliksemenergie, erotische snelheidsenergie, buitenaardse(n) erotiek, astrale natuurerotiek. Door het proces van uittreden zelf raken de zeven chakra`s, en met name het eerste en tweede seksuele chakra, in beroering . Hierdoor kun je onverwacht en misschien ongewild in een staat van opwinding belanden. In deze deels stoffelijke, deels astrale staat van opwinding kun je erotische energieën, maar ook geesten aantrekken, die heel onzuiver of juist goddelijk zuiver, of alles daar tussenin kunnen zijn. Het is aan jezelf daarmee om te leren gaan: op de aarde is het niet anders.
Astrale erotiek is een vorm van eenwording met energieën en geesten. Het is mogelijk dat je een overgegane geliefde in een astrale sfeer ontmoet en hernieuwde mooie (erotische) ervaringen met elkaar deelt. Het is ook mogelijk dat je geesten en energieën aantrekt die buitenaards zijn en die iets van je willen leren en-of iets met je willen delen. Je bent altijd eigen baas, maar de ander op je astrale pad kan ook een eigen wil en-of bedoeling hebben, die niet persé onzuiver hoeft te zijn. Indien de geest en-of energie niet verkeerd aanvoelt (gevoel bedriegt je niet), kun je, als je dat wilt, een zekere openheid betrachten en de ervaring niet meteen blokkeren en misschien zelfs met gezonde nieuwsgierigheid beleven.

Astrale projectie
Het uittreden-Een uittreding werd vooral in de pioniersjaren (20e eeuw) astrale projectie genoemd, maar ook nu nog wordt deze term in bepaalde kringen gebruikt. In deze definitie wordt het uittreden meer gezien als het projecteren van je bewustzijn (van je brein) naar een andere plaats, alwaar je waarnemingen kan doen. Interessant voer dus voor spionnen.

Astrale reis
Je ervaart jezelf duidelijk als astraallichaam respectievelijk: je ervaart dat je een astraallichaam hebt en je hebt controle over dat lichaam (zie ook de afbeelding hierboven), maar je hebt het uittreedproces zelf niet of nauwelijks bewust meegemaakt. Dit is in feite dus ook een uittreding, alleen ligt hier niet de nadruk op het proces, maar wat er daarna gebeurt. Als je dan ook nog eens weet dat er in dat astraallichaam weer een ander, nog fijner lichaam zit, is dat genoeg reden om nadenkend te worden (als je dat al niet was). Het is hier niet te plaats om uitputtend te zijn; men zij doorverwezen naar boeken en artikels die te vinden zijn via de op deze pagina genoemde trefwoorden.

BDE/Bijna Dood Ervaring
Deze doet zich voor in situaties waarbij de persoon in kwestie dichtbij of midden in het aardse sterfproces is. Hierbij is er sprake van uittreden in meer `definitieve` zin waarbij de ervaring gericht is op de aankomst aan gene zijde, de `andere kant`. De BDE komt dan ook vaak voor wanneer je door een ingrijpend ongeluk - ongeval buiten bewustzijn raakt, wanneer je op het randje van overgaan zweeft door een ingrijpende operatie of tijdens andersoortige sterf- , overgangssituaties.

Bewuste of willekeurige projectie
Je hebt er zelf voor gekozen je fysieke lichaam te verlaten en je bent geheel astraal bewust. Je kunt hierbij jezelf (je fysieke lichaam) zien liggen en in verschillende astrale en aardse dimensies waarnemen en rondreizen.

Biologisch plasmalichaam
Het energiesysteem binnen het lichaam dat de van het lichaam scheidbare persoonlijkheid vormt, ook wel `energielichaam`.

Buitenlichamelijke ervaring
Je voelt dat je buiten je stoffelijke lichaam bent. Hierbij ligt de nadruk op het zich als geest voelen en niet zozeer op het proces ervoor en erna of op het reizen.

Buitenzintuiglijke ervaring
Een ervaring waarbij je niet gebruik maakt van je vijf aardse zintuigen: ruiken, horen, proeven, voelen en zien en die vooral telepathie of helderziendheid betreft.

Energielichaam
Het energiesysteem binnen het lichaam dat de van het lichaam scheidbare persoonlijkheid vormt, ook wel `biologische plasmalichaam`.

ESP/ Extra Sensory Perception
een internationale aanduiding voor buitenzintuiglijke waarneming (zie boven). Term van J.B.Rhine.

Extrafysiek
Niet-fysiek, niet-zwaarstoffelijk.

False Awakening
Een false awakening is een schijn ontwaken en staat erom bekend bedriegelijk echt te zijn. De ervaring van het schijn ontwaken kan zich zelfs meerdere keren achter elkaar voordoen, waarbij je dus steeds opnieuw denkt dat je dít keer wél wakker bent geworden. Tijdens een false awakening speel je in je hoofd-in een bepaalde dimensie een scène af, maar dit blijkt niet stoffelijk te zijn.
De ervaring kan gevolgen hebben, maar deze zijn meestal onschuldig. Zo kun je je voornemen je droom op te schrijven en je schrijft het ook op in die `false awakening dimensie`, en in de `wetenschap` het opgeschreven te hebben, laat je de herinnering aan de droom los. Wanneer je dan wel echt met je bewustzijn in je stoffelijke lichaam terugkomt, blijkt dat je de droom helemaal niet hebt opgeschreven en ben je, door het los laten van de herinnering (in de veronderstelling het opgeschreven te hebben), het meeste kwijt.
Als de false awakening ver `doorgevoerd` wordt, kan het gebeuren dat je stoffelijke lichaam gaat reageren terwijl je nog in bed ligt. Voorbeeld: je strekt je arm uit terwijl je nog op bed ligt, in de veronderstelling dat je opgestaan bent en nu aan de kraan draait omdat je dorst hebt.
Een false awakening kan een springplank zijn naar lucide dromen en bewuste uittredingen, als je tijdens de false awakening beseft waar je mee bezig bent, en je handelingen bewust astraal doorvoert.

Katalepsie
Lichamelijke stijfheid die vooraf kan gaan aan een uittreding.

Lucide droom
Een lucide droom (een heldere droom) is een droom waarbij de persoon in kwestie zich ervan bewust is dat hij-zij droomt, en denkend en handelend kan optreden. Tijdens de lucide droom besef je echter (nog) niet (geheel) dat je de controle helemaal kunt overnemen en in je astraallichaam bewust verder kunt reizen. Ook doet zich bij de lucide droom het uittreedproces, de sensatie namelijk dat je uit je lichaam treedt, niet of niet noemenswaardig voor.
Door middel van het bijhouden van droomdagboeken train je je bewustzijn meer lucide dromen te ervaren. Een andere trainingsmogelijkheid is het overdag doen van zogenaamde `realiteitstesten`, waarbij je jezelf bijvoorbeeld terwijl je bewust naar je hand kijkt, de vraag stelt: `Is dit een droom?` of `Droom ik?`. Dit gedrag zal dan inslijten waarmee de kans toeneemt dat je jezelf tijdens een droom ook deze vraag gaat stellen, waarop je dus lucide kunt worden.

Non REM slaap of diepe slaap
Dit wordt gekenmerkt door een geleidelijke vertraging van de hersengolven, hetgeen belangrijk is voor het inslapen. Deze periode wordt in 4 stadia verdeeld: sluimer, inslaap, slaap en diepe slaap. Met name fase 3 & 4 van de Non REM-slaap zijn het meest belangrijk voor ons biologisch herstel en dan vooral van de hersenen zelf. Zie ook Hulpgids

Overgaan
Overgaan is het juiste woord voor `sterven` of `doodgaan`. In feite bestaat er immers geen dood, omdat slechts het fysieke lichaam, dat aan het eind van iemands leven zijn mooie taak vervuld heeft, bij het overgaan achter wordt gelaten. Het overgaan is voor veel mensen een magische ervaring omdat ze terugkeren naar het huis van hun ziel dat uit pure liefde en puur licht bestaat.

Psychosoma
Het fijnstoffelijke lichaam oftewel het astraallichaam.

REM slaap
Rapid Eye Movement oftewel snelle oogbewegingen. Dit wordt ook wel de droomslaap genoemd, omdat er `actief geslapen` wordt: de ademhaling en de oogbewegingen zijn onregelmatig, maar de spieren zijn wel ontspannen. `De verschillende slaapstadia volgen elkaar, in bepaalde afwisseling, met een zekere regelmaat op gedurende een volledige nachtslaap. In de regel valt iemand die aan het begin van de nacht naar bed gaat, binnen 10 à 15 minuten in slaap en bereikt vrij snel een diepe slaap (stadium 3 en 4 van de Non REM-slaap). Na circa 1½ uur treedt de eerste REM-slaap op, daarna volgt weer de diepe slaap (stadium 3 en 4 van de Non REM-slaap). Later in de nacht wisselen ongeveer 5 diepe slaapfasen (alleen stadium 3 van de Non REM) zich af met 5 REM fasen, die ongeveer 20 minuten duren. Eén Non REM-slaap en één REM-slaap wordt een cyclus genoemd, gedurende de nacht treden dus een aantal cycli op. Ook overdag hebben we, hoewel minder duidelijk, een aantal cycli. Omstreeks 13.00 à 14.00 uur treedt een minder waakzame periode op.` Zie ook: Hulpgids

Sleep Paralysis
Tijdens een Sleep Paralysis die zich tijdens-na de nachtrust kan voordoen, ben je korte tijd niet in staat je lichaam te bewegen en iets te zeggen. De persoon in kwestie ervaart altijd een totale verlamming en soms een druk op de borst en een zinnenprikkelende activiteit. Het fenomeen wordt ook wel (maar niet noodzakelijk) in verband gebracht met het voor- en nastadium van een uittreding. Je geest is dus klaarwakker, maar je lichaam lijkt niet te reageren. Het kan gepaard gaan aan onder andere het zien van intense beelden of het voelen van een (al dan niet dreigende) aanwezigheid in de kamer. Sleep Paralysis kan intense gevoelens van angst oproepen, maar het is niet aangetoond dat het werkelijk schadelijk is. Na enige minuten keert namelijk het reactievermogen van het lichaam weer terug.
Wat er mogelijk tegen helpt is het vermijden van stress, het voldoende bewegen en het bewaken van een regelmatige nachtrust. Op het moment zelf helpt het om kalm te blijven en te beseffen dat het reactievermogen van je lichaam vanzelf terugkeert. Probeer ondertussen je oogleden of je ledematen toch te bewegen. Ook kun je van te voren afspraken met je partner maken, dat als hij-zij merkt dat je er benauwd bij ligt, en onderdrukte geluiden maakt, hij-zij je aantikt om je uit de `slaap ban` te halen.
Besef wel dat de Sleep Paralysis een bijkomend effect van een zich aandienende uittreding of een terugkeer van een uittreding in je fysieke lichaam kan zijn. Misschien overbodig om nog eens te zeggen, maar uittredingen zijn de moeite waard om mee te maken en de klik met je stoffelijke lichaam komt vanzelf weer.

Soma
Het stoffelijke, aardse lichaam.

Telaesthesie
Waarneming op afstand, in dit geval gezien als een vorm van helderziendheid en telepathie. Zie ook `Waarnemen op afstand`.

Uittreding (astrale reis)
Tijdens een uittreding treed je met je gehele astraallichaam uit je stoffelijke lichaam en reis je als geest bewust door verschillende aardse en astrale dimensies. Het uittreedproces gaat gepaard met diverse fysieke en astrale sensaties als het horen van suizingen en knallen, een tintelend en `los` gevoel in het stoffelijke lichaam en erotische prikkeling van de chakra`s.
Het verschil tussen een uittreding en een lucide droom is dat tijdens de uittreding uit het stoffelijke lichaam en dus ook de intreding daarna, de uittredingsverschijnselen zelf in de beleving centraal staan. Je ervaart een breed spectrum aan begeleidende uittreedverschijnselen. Dit is bij de lucide droom niet het geval. Hiervoor verwijs ik naar de Kenmerken Pagina op deze site.
Een bijna dood ervaring (BDE) kan als een uittreding met een definitief karakter begrepen worden.

Waarnemen op afstand
Door middel van een uittreding of verwante geestestoestand doe je waarnemingen met je geest op een andere locatie. De naam `Ingo Swann` mag in dit verband zeker niet ontbreken. Hij is bekend geworden om zijn samenwerkingsverbanden met overheden en andere groeperingen in het kader van het `waarnemen op afstand` oftewel: `remote viewing` (lees hier: spionage experimenten). Voor meer informatie is er de Ingo Swann Database.

Zilveren Koord
Het zilveren koord is de verbindingslijn (de `navelstreng`) met het fysieke lichaam die ervoor zorgt dat je je lichaam altijd weer `terugvindt` na een uittreding. Zij werkt feilloos en volkomen betrouwbaar: je hoeft maar aan haar te denken (met terugkeer wens) en je bent meestal meteen weer terug in het stoffelijke lichaam. Het is in principe oneindig lang en de substantie ervan is dus niet in menselijke maat- of substantie-eenheden voor te stellen. Het wordt vaak op het kruin en-of de buik (op de zonnevlecht) gelokaliseerd, maar dat moet in het midden gelaten worden, gezien de berichten van ervaringsdeskundigen.
De term zilveren koord staat ook in de bijbel en wel in Prediker.
Indien het zilveren koord verbroken wordt, treedt de dood van het fysieke lichaam in en reist de geest verder op weg naar zijn-haar nieuwe leven.