Kopie van `Vers Water`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vers Water
Categorie: Milieu > Water
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 12


Bronwater
Bronwater komt uit een door de overheid erkende onderaardse bron en heeft een natuurlijke samenstelling en zuiverheid. Bronwater bevat soms (toegevoegd) koolzuur en hoeft, in tegenstelling tot natuurlijk mineraalwater, niet aan de bron te worden gebotteld. Bronwaters mogen bijvoorbeeld per tankwagen worden vervoerd naar een bottelarij. Verder mogen bronwaters geen claims voeren zoals “geschikt voor een zoutarm dieet”.

Grondwater
Dit is het onderaardse water dat zich boven een ondoordringbare laag bevindt en in aders wordt verzameld. De samenstelling ervan is afhankelijk van de diverse aardlagen. Grondwater ontstaat door regen die op een bepaalde plek valt, of over lange afstanden wordt vervoerd door rivieren, meren of de zee. Grondwater kan op die manier zout worden: verzilting.

Heilwasser
In Duitsland bestaat een aparte categorie water: Heilwasser. Het product staat daar geregistreerd als geneesmiddel, en valt onder de geneesmiddelenwet. Maar water mag niet zomaar Heilwasser heten. Om die naam te verdienen, moet eerst aangetoond zijn dat het bepaalde lichamelijke klachten bestrijdt of voorkomt. Naast deze soorten drinkwater zijn er verschillende verschijningsvormen van water.

Leiding- of kraanwater
Kraanwater komt uit de bodem (grondwater), uit meren of rivieren (oppervlaktewater), of uit de duinen (duinwater), en is geschikt gemaakt om te drinken. Kraanwater moet in Nederland aan zeer strenge wettelijke eisen voldoen die zijn vastgelegd in het Waterleidingbesluit. Kraanwater is onder te verdelen in drie soorten.
  1. Drinkwater komt in de meeste huizen uit de kraan. Het merendeel van de gezinnen gebruikt dit om mee te douchen of om het toilet mee door te spoelen. Na zuivering door het waterbedrijf is het schoon genoeg voor consumptie.
  2. Warm tapwater wordt soms geleverd, bijvoorbeeld om te douchen. Het water wordt centraal verwarmd voor een aantal (blokken) woningen tegelijk. Soms wordt het geleverd door energiedistributiebedrijven, in andere gevallen is de eigenaar van het appartementencomplex verantwoordelijk voor de levering.
  3. Huishoudwater is niet schoon genoeg voor consumptie, maar wel voor het spoelen van het toilet, het doen van de was, of om er de tuin mee te besproeien. Hiervoor is een apart leidingnet nodig. Na enkele incidenten met de levering van huishoudwater, zoals problemen met verkeerde aansluitingen, is besloten de grootschalige levering van huishoudwater door waterbedrijven niet langer toe te staan. Alleen in specifieke kleinschalige gevallen is het gebruik van huishoudwater voor toiletspoeling mogelijk.


Mineraalwater
Natuurlijk mineraalwater komt uit een door de overheid erkende onderaardse bron. Het water heeft een natuurlijke zuiverheid en samenstelling, en bevat onder andere mineralen en sporenelementen. Het water bevat soms (toegevoegd) koolzuur en wordt, in tegenstelling tot bronwater, direct aan de bron gebotteld. Verser kan dus eigenlijk niet! Natuurlijk mineraalwater moet aan wettelijke eisen voldoen die in Nederland zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Verpakte Waters. De Nederlandse Warenwet geeft geen richtlijnen voor het benoemen van water met een hoog of een laag koolzuurgehalte. Wél moet worden vermeld of er überhaupt koolzuur is toegevoegd.

Regenwater
Het water uit zeeën en rivieren verdampt en vormt wolken. Deze gaan op hun beurt, door afkoeling en verzadiging, condenseren. Wanneer een wolk volledig vol zit met water, valt dit als regen neer uit de wolk op de aarde. Maar voordat het onze daken en regenton bereikt, legt het regenwater een lange weg af. Het heeft bovendien de eigenschap om alles waarmee het in aanraking komt, op te lossen en mee te nemen. Het van oorsprong zuivere regenwater wordt dus vervuild door stofdeeltjes uit de industrie, door onze dakpannen, goten, mos, vogelpoep en uitlaatgassen. Tenzij het gezuiverd wordt, is regenwater dan ook niet drinkbaar. Regenwater bezit in principe geen zouten en mineralen want deze zijn bij de verdamping achtergebleven. De hardheid gaat richting een pH-waarde van 0. De pH-waarde van ons gezuiverd regenwater schommelt rond de 6, en is daarmee zacht.

Rivierwater
Kanaal- en rivierwater wordt meer en meer voor industriële doeleinden gebruikt, mits een goede zuiveringsinstallatie voorhanden is. De samenstelling is afhankelijk van natuurlijke factoren zoals contact met gesteenten en industriële afvalstoffen. Door toenemende vervuiling bevat rivier- en kanaalwater echter vaak afvalstoffen. Het is daarom alleen drinkbaar als het grondig gezuiverd wordt door de waterbedrijven.

Sodawater
Sodawater is al dan niet behandeld (leiding)water, waaraan koolzuur en soms ook mineralen (natriumcarbonaat) zijn toegevoegd. Een populaire dorstlesser in de zomer!

Tafelwater
Tafelwater is al dan niet behandeld (leiding)water waaraan eventueel koolzuur of mineralen zijn toegevoegd. Er bestaat geen wettelijke definitie voor deze categorie.

Watercoolerwater
Water uit een watercooler is al dan niet behandeld (leiding)water of bronwater dat gekoeld via een koelinstallatie wordt aangeboden. Soms wordt het water ook warm aangeboden.

Welwater
Welwater is een vorm van water dat vanzelf naar de oppervlakte welt. Het is afkomstig uit grondwater. De samenstelling van welwater wordt sterk bepaald door de aard van de grondlagen. Mineraalwellen met een hoog gehalte aan koolstofdioxide en zouten kunnen niet in de industrie gebruikt worden. Onder bijzondere omstandigheden kan welwater als mineraalwater geconsumeerd worden.

Zeewater
Al het water dat zich in zeeën en oceanen bevindt, heet zeewater. Zeewater bevat chloriden, bromiden, jodiden en carbonaten. Zeewater is bovendien erg zout én: het wordt steeds zouter. Alle uit de aarde oplosbare zouten worden door het stromende water onafgebroken naar de zee getransporteerd. Omdat zout niet verdampt, en het regenwater dat op aarde valt voor 95% uit verdampt zeewater bestaat, kan de concentratie zout alleen maar stijgen. De pH-waarde van zeewater schommelt tussen 7,9 en 8,3. Hoewel er zeer veel zeewater aanwezig is op onze planeet is het helaas niet drinkbaar.