Kopie van `ABC van meditatie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ABC van meditatie
Categorie: Sport, welzijn en vrije tijd > Meditatie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 45


Acupunctuur
Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Een zieke wordt behandeld met naalden op specifiek daarvoor uitgekozen plaatsen (acupunten) op het lichaam met als bedoeling de energiestroom in de energiemeridianen weer op gang te krijgen

Advaita
Advaita bekent geen twee. en staat voor de perceptie dat alles in het universum een eenheid en dus een is.

Aikido
Moderne Japanse krijgskunst waarbij de natuurlijke houding, adem en beweging centraal staan.

Alexandertechniek
De Alexandertechniek is in principe een discipline die leert hoe te bewegen, maar houdt ook aanraking en verbale aanwijzingen in. Hierbij ligt de nadruk op de manier waarop het lichaam wordt gebruikt bij het zitten en staan. Door het elimineren van de fouten in het gebruik van het lichaam, kunnen velerlei klachten worden genezen.

Aura
De aura is het energieveld om de mens. Het is een soort lichtend lichaam dat het fysieke lichaam omgeeft en bij iedereen zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. De aura is opgebouwd uit zeven verschillende lagen, ook wel energielichamen genoemd. Deze opeenvolgende niveaus zijn van elkaar doordrongen. Elk volgend lichaam is samengesteld uit hogere vibraties van energie dan het niveau dat het omgeeft en doordringt.

Ayurveda
Ayurveda is een traditionele Oosterse geneeskunde. De meest essentiële denkbeelden van ayurveda zijn: het beschouwen van de mens als één geheel, zonder scheiding van lichamelijke, psychische en emotionele eigenschappen en de tridosha-theorie. De drie dosha`s of elementen zijn: lucht, water en vuur. De drie dosha`s vormen de sleutel voor hoe de arts zijn patiënt zal benaderen. Het behoort tot zijn taak deze drie krachten binnen het lichaam in evenwicht te houden.

Biofeedback
Biofeedback is gericht op het zich bewust worden van de lichaamsfuncties en deze te leren beheersen. De methode maakt gebruik van apparatuur die lichaamssignalen kan versterken en zo zichtbare of hoorbare informatie geeft over bepaalde lichaamsactiviteit (hartslag, bloeddruk, spierspanning, hersengolven etc.). De biofeedback gaat ervan uit dat men deze signalen kan beïnvloeden en zo de lichaamsactiviteit kan reguleren

Boeddha
In het Sanskriet Buddha. het verleden deelwoord van de wortel budh, die `bemerken`, `gewaarworden`, maar ook `ontwaken` en `weer bijkomen` betekent. Het woord duidt iemand aan die geestelijk is ontwaakt, die niet langer `de levende dood` van gewone mensen leeft, maar zich bewust is geworden van de geestelijke invloed die vanuit zijn inner lijk of van `bovenaf` werkzaam is.

Boeddhisme
De leringen van Gautama de Boeddha.

Chakra
De chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam.Chakra`s zien er uit als een soort energetische trechters die als een wiel draaien (chakra betekent wiel in het Sanskriet). Via deze centra absorberen wij energie uit de kosmos en gebruiken dit voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen.

Chi
ook wel Ki of Tsji en kan vergeleken worden met het Griekse Pneuma, het Prana uit de yoga en het Latijnse Spiritus vitalis). Chi is de ultime levensenergie.

Dharma
Het betekent ware godsdienst, ware wijsbegeerte, ware wetenschap en de ware vereniging van deze drie; vandaar de Wet per se. Het betekent ook rechtvaardigheid, gerechtigheid, gedrag, plicht en dergelijke. Het heeft voorts de bijkomende betekenis van een wezenlijke of kenmerkende eigenschap of bijzonderheid.

Esoterie
Naar binnen, in diepere betekenis; bestemd voor eigen leerlingen of ingewijden.

Feldenkrais
Methode om betere lichaams-houding en lichaamsbewegingen aan te leren, ontwikkeld door Moshe Feldenkrais.

Feng Shui
Chinese filosofie die erop gericht is om op basis van de optimalisatie van energiestromen de leefomgeving harmonieeus en optimaal te interichten.

Flow
De optimale toestand van ervaring.

hypnose
Op een suggestieve manier een trance achtige vorm van bewustzijn te bewerkstelligen. Hypnose is wat anders dan Meditatie. Bij het Mediteren zijn we wakker, alert en aanwezig.

Innerlijk Focussen
Innerlijk voeling krijgen met jezelf. Door aandacht te geven aan wat je in je lijf ervaart kun je ontdekken waar je in je leven bent vastgelopen, waar je verkrampt bent, waar je je geremd voelt en waar je in je ontplooiing wordt belemmerd - én daarin iets te veranderen. (Eugene Gendlin)

Kabbala
De kabbala (geheime traditie) stamt grotendeels uit de middeleeuwen en werd door joodse en Arabische schriftgeleerden in het Westen geïntroduceerd. De kabbalisten gebruiken hun intuïtieve gaven en magische vierkanten om de karaktereigenschappen van een persoon te doorgronden, en hadden ook diverse methoden om de toekomst te voorspellen

Karma
Alles is afhankelijk van alles en alles heeft invloed op alles. Karma is de optelscore van alle handelingen in je leven. Soms wordt karma ook levenslot of oorzaak-gevolg genoemd.

Kundalini
Dse energie van bewustzijn. Wordt vaak voorgesteld als een slang. In sommige spirituele disciplines wordt geprobeerdt de kundalini energie op te wekken.

Kwantumbewustzijn
Kwantumbewustzijn duidt op verschillende bewustzijnsniveaus. Elk niveau bevat inzichten en ervaringen die je nodig hebt om door te kunnen gaan naar het volgende niveau (kwantumsprongen). Dit kan worden vergeleken met een overgangsrite, waarbij ieder nieuw inzicht in een aspect van je bewustzijn je meer bevrijdt, zodat je verder kunt naar het volgende aspect, naar het volgende niveau van inzicht. Bron: Stephen Wolinsky: Kwantumbewustzijn.

Magnetiseren
Genezingsmethode die stelt dat het dierlijk of menselijk magnetisme van de één, een gezond makende invloed heeft op de ziekte of aandoening van de ander. De magnetiseur strijkt meestal met zijn handen boven (niet op) het zieke lichaamsdeel van zijn patiënt. Grondlegger is de Duitse arts F.A. Mesmer (1734-1815).

Mandala
Het woord `Mandala` komt uit het Sanskriet en betekent cirkel. Zowel in de natuur als in alle culturen komen we vele variaties van de mandala tegen (bijvoorbeeld een kristal, een doorsnede van een boom, de iris van je oog, in architectuur of sacred dance). Het middelpunt is het geestelijke krachtencentrum, van daaruit is er de uitstraling naar de grens, de cirkel. Innerlijk en uiterlijk wordt verbonden. Zowel het kijken naar mandala`s als het tekenen of kleuren ervan is uitermate meditatief en rustgevend. Je zoekt vanuit je kern de grenzen op, of omgekeerd vanuit je grenzen zoek je je kern.

Mantra
In het Sanskriet wordt `Man` vertaald met gedachten en `tra` betekent bescherming. De oorspronkelijke betekenis van het woord mantra wordt dan ook als `dat wat onze geest beschermt` gezien.Mantra meditaties zijn meditaties waarin een herhaling van een geluid, woord, zin of affirmatie ons meditatieobject of focus voor onze gedachten is.

Manuele therapie
Door het toepassen van bepaalde handgrepen probeert de manueel therapeut een gestoorde gewrichtsstand en -functie te herstellen. De nadruk ligt daarbij op de gewrichten van de wervelkolom.

Meditatie
Een techniek die je in staat stelt je geest en lichaam te ontspannen en je te verlossen van onnodige gedachtenspinsels en hersenactiviteit.

NLP Neuro linguistisch programmeren
Is een verzameling methoden voor het begrijpen en veranderen van de innerlijke ervaring. NLP heeft zijn wortels in de linguïstiek, de neurologie, de psychologie en de cybernetica. Het combineert bestaande elementen uit deze gebieden tot een uniek nieuw geheel. Communicatie met jezelf en met anderen staat in NLP centraal.

Prana
ook wel Ki of Tsji en kan vergeleken worden met het Griekse Pneuma, het Prana uit de yoga en het Latijnse Spiritus vitalis). Chi is de ultime levensenergie.

Reiki
Reiki betekent Universele (Rei) Levensenergie (Ki). Reiki, oftewel het Usui-systeem voor natuurlijk heelworden, is een hulp om jezelf te doen terugkeren tot eenheid van lichaam en geest door middel van inwijdingen (initiaties). Door deze inwijdingen worden de zenuwbanen, waardoor de energie stroomt, versterkt, het contact met de aarde hersteld, angst vermindert en je zelfvertrouwen hernieuwt zich.

Sangha
Meditatiegroep. De gemeenschap van steun en liefde, waar harmonie, bewustzijn en bevrijding beoefend worden.

Shiatsu:
Drukpuntmassage. Shiatsu gebruikt oude massagetechnieken en prikkeltechnieken, ontleend aan judo. De pijnpunten waarop gedrukt wordt komen vaak overeen met de acupunctuurpunten.

Sjamanisme
Oude vorm van geneeskunst waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. rituelen en kruiden. Een sjamaan is een medicijnman bij natuurvolken.

Soefisme
Uit de Islam afkomstige geneeswijze waarbij de nadruk ligt op mystiek en esoterie. Door gebedsmeditatie kan een patiënt tot genezing komen

Tantra
Tantra betekent letterlijk `uitbreiding`. Het is een levensfilosofie, waarin het (meer) genieten centraal staat. Het gebruikt seksualiteit en intimiteit als een groeiproces in het leven en wijst uiteindelijk de weg naar verlichting. Tantra heeft te maken met het openen van je hart, het tonen van kwetsbaarheid en het durven versmelten met iemand anders.

Tao
Tao betekent de weg en uitgelegd worden al meegaan op de stroom van het leven, je bewust mee laten nemen door het leven, door wat het leven je te bieden heeft, wat in het leven alleen voor jou bestemd is en aan jou gegeven wordt. Het Taoïsme streeft naar een leven in balans met de natuur, waarbij natuur niet alleen staat voor milieu en omgeving, maar ook voor de natuur in en van de mens.

Thai Chi Chuan
Dit is een oeroude Chinese bewegingstherapie en bewegingskunst, die volgens het Yin-Yang principe de coördinatie en harmonisatie tussen lichaam en geest bevordert en de lichaamskracht en energie weer met elkaar in evenwicht brengt

Tonglen
Tonglen is een boeddhistische meditatie oefening om liefde en mededogen in je te versterken. Je ademt zaken als verdriet, negatieve gevoelens e.d. als vieze zwarte rook in. Je laat dat toe in je hart en ademt pure liefde weer uit. Deze liefde richt je op de persoon of situatie waar het om draait.

Transcedente meditatie
De door Maharishi Mahesh Yogi ontwikkelde techniek poogt meditatiën evenwichtiger houding in gedachten en handelen te bereiken. De meditatietechniek is gebaseerd op mediteren op een Mantra (woord wat je in je gedachten herhaalt)

Transcedentie
Het ervaren van eenheid met het universum

verlichting
Verlichting betekend eigenlijk einde van het lijden en is eindpunt van vele spirituele stromingen. `Verlichting is begrijpen dat je nergens naartoe hoeft, niets hoeft te doen en niemand hoeft te zijn, behalve de exacte persoon die je op dit moment bent` Bron Neale Donald Walsch in een Ongewoon Gesprek met God.

Yin en Yang
Twee tegengestelde en onafscheidelijke principes, die Yin en Yang worden genoemd. Yin is het vrouwelijke, het negatieve, het ontvangende, het chronische, het gevolg. Yang is het mannelijke, het positieve, het scheppende, het accute, de oorzaak.

Yoga
Yoga laat zich in verschillende bewoordingen omschrijven als datgene dat verbindt of verenigt (gelijk een juk), namelijk het individu met het universum, de mens met zijn hogere of ware natuur, de lagere met de hogere energieën in de mens, de mens met het goddelijke, enz., of als de toestand of geestesgesteldheid van eenwording, vereniging of eenzijn. In de praktijk betekent yoga voor velen werken aan zwlfbewustzijn dmv fysiek en mentale oefeningen.

Zafu
Meditatiekussen waarop je kunt zitten tijdens het mediteren

Zazen
Letterlijk zittend ZEN. De techniek van zittend mediteren in de Zenbeoefening heet zazen